Чумаченко Микола Григорович

Чумаченко Микола Григорович

Чумаченко Микола Григорович народився 1 травня 1925 року в селянській родині в селі Гладківка (колишньому Келегеї) Голопристанського району Херсонської області. Учився в Келегейській неповній середній, а потім у Голопристанській середній школі.

У 1943–1949 рр. він — солдат Радянської армії у складі військ 4-го Українського фронту. Після демобілізації з лютого 1949 до 1961 р. працював на Кутаїському автомобільному заводі ім.Г.К. Орджонікідзе старшим бухгалтером, начальником сектору матеріального обліку, заступником головного бухгалтера і головним бухгалтером заводу. Без відриву від виробництва з відзнакою закінчив у 1957 р. економічний факультет Тбіліського державного університету і вступив до заочної аспірантури Київського фінансово-економічного інституту, одночасно займаючись виробничою та дослідницькою роботою. Результати останньої викладені в ряді публікацій та дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук «Питання аналізу рентабельності соціалістичних промислових підприємств (на прикладі промислових підприємств м. Кутаїсі)» (1962 р).

З 1961 року розпочинається викладацька діяльність М.Г.Чумаченка: за результатами конкурсу його обирають старшим викладачем кафедри обліку й аналізу Київського інституту народного господарства ім.Д.С.Коротченка, а в серпні 1964 р. — завідувачем новоствореної кафедри економічного аналізу. У тому ж, 1964 році йому присвоєно вчене звання доцента.

Велику увагу М.Г.Чумаченко приділяв організації навчального процесу, працюючи заступником декана обліково-статистичного факультету, деканом факультету планування промисловості, проректором інституту із заочної та вечірньої форм навчання. Він неодноразово обирався членом партійного бюро факультету, членом і секретарем партійного комітету інституту.

З серпня 1967 до червня 1968 року М.Г.Чумаченко перебував на науковому стажуванні в Іллінойському університеті (США), де виступав з доповідями і опублікував дві статті. У 1970 р. Микола Григорович Чумаченко захистив у Московському економіко-статистичному інституті дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук на тему «Проблеми обліку і економічного аналізу в управлінні промисловим підприємством». У лютому 1971 р. йому присвоєно вчене звання професора. У січні 1971 р. М.Г.Чумаченка призначено заступником директора з наукової роботи Інституту економіки АН УРСР, а в квітні 1972 р. обрали заступником академіка-секретаря Відділення економіки, історії, філософії та права АН УРСР. У квітні 1973 р. Миколу Григоровича призначили директором Інституту економіки промисловості АН УРСР і заступником голови Донецького наукового центру АН УРСР. Він очолив секцію наукової ради центру «Розвиток і розміщення продуктивних сил Донбасу». У грудні 1973 р. М.Г.Чумаченка обрали членом-кореспондентом АН УРСР.

Чумаченко М.Г. — багаторічний член редакційної колегії журналу «Економіка Радянської України», входив до складу редакційних колегій журналів «Економіка промисловості», «Регіональна економіка», «Менеджер», «Фінансовий контроль», «Економіка та держава», «Вугілля України», «Схід».

За активне залучення молоді до дослідницької роботи в 1987 році М.Г. Чумаченку присвоєно звання лауреата Всесоюзного огляду науково-технічної творчості молоді.

У 1976 р. М.Г.Чумаченко очолив уперше сформовану в Донбасі спеціалізовану раду із присудження вченого ступеня доктора економічних наук. У березні 1981 р. М.Г.Чумаченка обрано академіком-секретарем Відділення економіки АН УРСР, а в лютому 1982 р. Президія АН УРСР призначила його головою Донецького наукового центру АН УРСР. У квітні 1982 р. він був обраний дійсним членом (академіком) АН УРСР, у березні 1983 р. його обрали на новий термін членом Президії Академії наук УРСР, із 1981 до 1993 р. він входив до складу редколегії журналу «Вісник Академії наук Української РСР».

У вересні 1995 р. Чумаченка М.Г. призначили почесним директором Інституту економіки промисловості НАН України. До грудня 1998 р. Микола Григорович виконував обов’язки члена Президії НАН України, пізніше був призначений радником цього органу.

У коло наукових інтересів М.Г.Чумаченка входили дослідження, спрямовані на виявлення резервів підвищення ефективності суспільного виробництва. Головні ідеї підвищення оперативності бухгалтерського обліку і економічного аналізу як важливої структурної частини інформаційної системи управління викладені М.Г.Чумаченком у докторській дисертації, в багатьох наукових публікаціях. В останні роки М.Г.Чумаченко виступив із серією фундаментальних статей із проблем бухгалтерського обліку в зв’язку із запровадженням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, розвитком управлінського обліку.

Удосконалення управління виробництвом — центральна проблема досліджень, які проводив М.Г.Чумаченко. В останні роки дослідження М.Г.Чумаченка були зосереджені на розробці концепції державної промислової політики та організаційного механізму управління державним сектором промисловості.

За активну участь у дослідженні проблем галузі М.Г.Чумаченка нагородили знаками «Шахтарська слава» І, II і III ступенів, йому присуджена премія ЦК ЛКСМ України і Міністерства вугільної промисловості УРСР у галузі науки і техніки.

У 1980 р. за цикл праць з питань планування економічного і соціального розвитку територіально-виробничих комплексів і міст М.Г.Чумаченк отримав премію Академії наук УРСР ім.О.Г.Шліхтера.

За цикл робіт із економічних проблем автоматизації виробництва М.Г.Чумаченку присуджено премію Академії наук України за 1992 р. ім.М.І.Туган-Барановського.

У 1994 р. за ініціативи і під керівництвом М.Г.Чумаченка створена Українська асоціація регіональних наук. В останні роки дослідження М.Г.Чумаченка були присвячені розвитку регіоналістики, питанням економічного розвитку регіону, його територіальній організації.

Для активізації досліджень в галузі економічних реформ М.Г.Чумаченко обґрунтував необхідність створення Академії економічних наук України. На установчих зборах 1993 р. ухвалено рішення про створення Академії економічних наук України, президентом якої обрали академіка НАН України М.Г.Чумаченка. У 2003 р. М.Г.Чумаченка обрали членом Американської академії економічних наук.

М.Г. Чумаченко входив до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. За вагомий внесок у розвиток науки та освіти України і плідну співпрацю по становленню наукової школи менеджменту в університеті в 2009 році Миколі Григоровичу присвоєно звання Почесного професора ТНТУ.

14 жовтня 2011 року М.Г.Чумаченко помер.

12 листопада 2013 року