Гавриш Анатолій Павлович

Гавриш Анатолій Павлович

Гавриш Анатолій Павлович — відомий вчений в галузі машинобудування, автоматизації механоскладального виробництва і механічної обробки спеціальних важкооброблюваних матеріалів.

Народився А.П.Гавриш в Одесі у 1934р.

Після закінчення у 1955 році КПІ А.П.Гавриш, отримавши диплом інженера-механіка, працював у Свердловську технологом на «Уралмашзаводі».

З 1957 по 1959 роки — у Києві на заводі «Арсенал» на посадах конструктора, заступника головного конструктора систем оборонного призначення.

У 1959 – 1961 рр. він навчався в аспірантурі КПІ.

З 1961 по 1979 рік працював у НВО «Маяк» на посадах начальника лабораторії, начальника сектора, відділу, головного технолога, начальника технологічного відділення.

З 1974 року за сумісництвом очолював базовий технологічний відділ 8-го Головного управління Міністерства промисловості і транспорту, зв'язку СРСР.

Протягом цих років А.П. Гавриш сформувався як кваліфікований спеціаліст-науковець, технолог-практик і керівник технологічних служб великих підприємств машинобудівної галузі плідно працював над створенням нової техніки (у тому числі й військової) та організацією її серійного виробництва.

В 1967 році захистив кандидатську, а в 1974 р. — докторську дисертації.

Впродовж 20 років, з 1979 по 1999 р. очолював кафедру технології машинобудування в КПІ, де й нині обіймає посаду професора.

Відомою є наукова школа з прецизійних методів оброблення високолегованих матеріалів для аерокосмічних систем та автоматизації виробничих процесів із застосування гнучких виробничих систем на базі верстатів з числовим програмним керуванням і промислових роботів.

Анатолій Павлович підготував 24 доктори і 55 кандидатів технічних наук. Він є автором близько 300 винаходів, більше 500 публікацій, 38 монографій, підручників і посібники.

За комплекс підручників «Автоматизація технологічної підготовки машинобудівного виробництва» (1982 р.), «Промислові роботи» (1985 р.), в 1996 році професор А.П.Гавриш відзначений Державною премією України.

За ініціативою Анатолія Павловича були розроблені принципово нові навчальні плани для спеціальностей «Технологія машинобудування», «Металорізальні верстати і інструменти», до яких включені дисципліни, створені на основі багатого виробничого досвіду професора Гавриша, опрацьовані на очолюваній ним кафедрі і впроваджені в навчальні плани наказом Міністра освіти. Зараз за цими планами навчаються студенти всіх вищих машинобудівних навчальних закладів України.

Діяльність А.П.Гавриша має суспільне визнання. Він — Заслужений професор НТУУ «КПІ», Почесний професор НТУ «Харківський політехнічний інститут», Заслужений професор Донбаської державної машинобудівної академії, Почесний професор Житомирського державного технологічного університету.

У 1989 році професору Анатолію Павловичу Гавришу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». У 1996 році він удостоєний Державної премії України в галузі науки і техніки. Професор А.П.Гавриш нагороджений трьома медалями

Ухвалою вченої ради Тернопільського національного технічного університету імені І.Пулюя 22 квітня 2014 року за вагомий внесок у розвиток науки і техніки України та плідну співпрацю з університетом у підготовці науково-педагогічних кадрів Гавришу А.П. присвоєно звання «Почесний професор ТНТУ».

10 травня 2017 року