ВИХОВНА РОБОТА

Начальник відділу у справах молоді та зв'язків з громадськістю — Децик Оксана Ярославівна
тел. (0352) 25-29-38

З метою виховання національно свідомої генерації молодої технічної інтелігенції, формування в неї естетичних навичок, прищеплення любові до мистецтва, розвитку індивідуальних здібностей і талантів 10 жовтня 1995 року був створений виховний відділ для роботи з студентськими та громадськими організаціями університету. Відділ включає в себе заступників деканів з виховної роботи усіх факультетів, наставників груп, представників органів студентського самоврядування, ряд громадських організацій та клубів. Створені структури забезпечують комплексне вирішення виховного процесу. Відділ упроваджує в життя положення і вимоги розробленої ним Концепції виховного процесу, здійснює і контролює виконання програми виховних заходів та дійств, співпрацює з громадськими організаціями «Просвіта», «Пласт», «Вертеп», «Студентське братство», а також зі завідувачами кафедр та працівниками бібліотеки.

Звичними для студентів стали тематичні вечори, бесіди, конференції, диспути, круглі столи, вечорниці, дискотеки, репрезентації, зустрічі з видатними митцями, громадсько-політичними діячами, представниками правоохоронних органів. Відділ веде пропаганду здорового способу життя, забезпечує єдність політичного, культурологічного, національно-патріотичного, правового і морального виховання.

Започатковано нові методи інформування, діє інформаційний блок, працюють гуртки художньої самодіяльності, налагоджено роботу зі закладами культури міста й обласним управлінням у справах молоді та сім'ї.

Процес виховання органічно поєднаний з процесом навчання, надбаннями національної і світової культури. На базі університету вперше в Україні розробляється комплексна система національно-патріотичного виховання в умовах багатоступеневої форми навчання, яка включає механізми гуманізації підготовки фахівців від робітника до магістра, та пропонує теоретичні основи виховного процесу із врахуванням вікових, психологічних та індивідуальних особливостей.

12 травня 2015 року