Документи, які необхідні абітурієнту при вступі до
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та здобуття ступеня магістра подають заяви тільки в електронній формі, крім випадків передбачених Умовами та правилами Прийому.

Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Заяву в паперовій формі подає вступник особисто до Приймальної комісії Університету.

У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) та форму навчання.

Документи, що особисто пред'являються вступником у приймальну комісію:

  • документ, що посвідчує особу;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку — для військовозобов’язаних;
  • оригінал документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);
  • документи, що дають право на спеціальні умови вступу.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»);
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см.
  • копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови вступу (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

20 липня 2020 року