Перелік спеціальностей (конкурсних пропозицій),

за якими оголошується прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної освіти, перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) та вагові коефіцієнти

Денна форма навчання

Відкриті конкурсні пропозиції
(за державним замовленням, за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
Спеціальність / освітня програма (конкурсна пропозиція) Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту, К4 Вага балу за підготовчі курси, К5 Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання
Код Назва

Факультет економіки та менеджменту

051 Економіка Українська мова та література К1=0,45 0,1 0 100
Математика К2=0,25 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
053 Психологія Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,3 100
Біологія або Іноземна мова К3=0,3 100
071 Облік і оподаткування Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,3 100
Іноземна мова або Географія К3=0,3 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова та література К1=0,4 0,1 0 100
Математика К2=0,2 100
Іноземна мова або Географія К3=0,3 100
073 Менеджмент Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,2 100
Іноземна мова або Географія К3=0,4 100
075 Маркетинг Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,25 100
Іноземна мова або Географія К3=0,35 100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова та література К1=0,35 0,1 0 100
Математика К2=0,2 100
Іноземна мова або Географія К3=0,35 100
241 Готельно-ресторанна справа Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Іноземна мова К2=0,35 100
Географія або Математика К3=0,25 100
281 Публічне управління та адміністрування Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,2 100
Іноземна мова або Історія України К3=0,4 100

Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії

121 Інженерія програмного забезпечення Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,35 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,25 100
122 Комп’ютерні науки Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,35 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,25 100
123 Комп’ютерна інженерія Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,35 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,25 100
125 Кібербезпека Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,35 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,25 100
126 Інформаційні системи і технології Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,35 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,25 100

Факультет інженерії машин, споруд та технологій

131 Прикладна механіка Українська мова та література К1=0,35 0,1 0,05 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
133 Галузеве машинобудування Українська мова та література К1=0,35 0,1 0,05 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
181 Харчові технології Українська мова та література К1=0,35 0,1 0,05 100
Математика К2=0,3 100
Хімія або Біологія К3=0,2 100
192 Будівництво та цивільна інженерія Українська мова та література К1=0,35 0,1 0,05 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
274 Автомобільний транспорт Українська мова та література К1=0,35 0,1 0,05 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Українська мова та література К1=0,35 0,1 0,05 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100

Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
153 Мікро- та наносистемна техніка Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
163 Біомедична інженерія Українська мова та література К1=0,3 0,09 0,01 100
Біологія К2=0,35 100
Математика або Іноземна мова К3=0,25 100
172 Телекомунікації та радіотехніка Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Математика К2=0,25 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,25 100
Небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
Спеціальність / освітня програма (конкурсна пропозиція) Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту, К4 Вага балу за підготовчі курси, К5 Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання
Код Назва

Факультет економіки та менеджменту

051 Економіка Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
053 Психологія Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Біологія К2=0,3 100
Історія України або Іноземна мова К3=0,3 100
071 Облік і оподаткування Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Географія К3=0,3 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова та література К1=0,4 0,1 0 100
Історія України К2=0,25 100
Іноземна мова або Географія К3=0,25 100
073 Менеджмент Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,4 100
Математика або Географія К3=0,2 100
075 Маркетинг Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,4 100
Математика або Географія К3=0,2 100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,3 100
Іноземна мова або Географія К3=0,3 100
241 Готельно-ресторанна справа Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,35 100
Іноземна мова або Географія К3=0,25 100
281 Публічне управління та адміністрування Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,4 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100

Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії

121 Інженерія програмного забезпечення Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,3 100
122 Комп’ютерні науки Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,3 100
123 Комп’ютерна інженерія Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,3 100
125 Кібербезпека Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,3 100
126 Інформаційні системи і технології Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,3 100

Факультет інженерії машин, споруд та технологій

181 Харчові технології Українська мова та література К1=0,35 0,1 0,05 100
Біологія К2=0,3 100
Хімія або Математика К3=0,2 100
274 Автомобільний транспорт Українська мова та література К1=0,35 0,1 0,05 100
Математика К2=0,3 100
Історія України або Географія К3=0,2 100
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Українська мова та література К1=0,35 0,1 0,05 100
Математика К2=0,3 100
Історія України або Географія К3=0,2 100

Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,2 100
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,2 100
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,2 100
153 Мікро- та наносистемна техніка Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,2 100
163 Біомедична інженерія Українська мова та література К1=0,3 0,09 0,01 100
Біологія К2=0,35 100
Математика або Хімія К3=0,25 100
172 Телекомунікації та радіотехніка Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,2 100

Заочна форма навчання

Небюджетні конкурсні пропозиції (за кошти фізичних та/або юридичних осіб)
Спеціальність / освітня програма (конкурсна пропозиція) Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту, К4 Вага балу за підготовчі курси, К5 Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання
Код Назва

Факультет економіки та менеджменту

051 Економіка Українська мова та література К1=0,45 0,1 0 100
Математика К2=0,25 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
051 Економіка Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
053 Психологія Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,3 100
Біологія або Іноземна мова К3=0,3 100
053 Психологія Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Біологія К2=0,3 100
Історія України або Іноземна мова К3=0,3 100
071 Облік і оподаткування Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,3 100
Іноземна мова або Географія К3=0,3 100
071 Облік і оподаткування Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Географія К3=0,3 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова та література К1=0,4 0,1 0 100
Математика К2=0,2 100
Іноземна мова або Географія К3=0,3 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування Українська мова та література К1=0,4 0,1 0 100
Історія України К2=0,25 100
Іноземна мова або Географія К3=0,25 100
073 Менеджмент Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,2 100
Іноземна мова або Географія К3=0,4 100
073 Менеджмент Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,4 100
Математика або Географія К3=0,2 100
075 Маркетинг Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,25 100
Іноземна мова або Географія К3=0,35 100
075 Маркетинг Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,4 100
Математика або Географія К3=0,2 100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова та література К1=0,35 0,1 0 100
Математика К2=0,2 100
Іноземна мова або Географія К3=0,35 100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,3 100
Іноземна мова або Географія К3=0,3 100
241 Готельно-ресторанна справа Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Іноземна мова К2=0,35 100
Географія або Математика К3=0,25 100
241 Готельно-ресторанна справа Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,35 100
Іноземна мова або Географія К3=0,25 100
281 Публічне управління та адміністрування Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,2 100
Іноземна мова або Історія України К3=0,4 100
281 Публічне управління та адміністрування Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,4 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100

Факультет комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії

121 Інженерія програмного забезпечення Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,35 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,25 100
121 Інженерія програмного забезпечення Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,3 100
122 Комп’ютерні науки Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,35 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,25 100
122 Комп’ютерні науки Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,3 100
123 Комп’ютерна інженерія Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,35 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,25 100
123 Комп’ютерна інженерія Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,3 100
125 Кібербезпека Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,35 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,25 100
125 Кібербезпека Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,3 100
126 Інформаційні системи і технології Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Математика К2=0,35 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,25 100
126 Інформаційні системи і технології Українська мова та література К1=0,3 0,1 0 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,3 100

Факультет інженерії машин, споруд та технологій

131 Прикладна механіка Українська мова та література К1=0,35 0,1 0,05 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
133 Галузеве машинобудування Українська мова та література К1=0,35 0,1 0,05 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
181 Харчові технології Українська мова та література К1=0,35 0,1 0,05 100
Математика К2=0,3 100
Хімія або Біологія К3=0,2 100
181 Харчові технології Українська мова та література К1=0,35 0,1 0,05 100
Біологія К2=0,3 100
Хімія або Математика К3=0,2 100
192 Будівництво та цивільна інженерія Українська мова та література К1=0,35 0,1 0,05 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
274 Автомобільний транспорт Українська мова та література К1=0,35 0,1 0,05 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
274 Автомобільний транспорт Українська мова та література К1=0,35 0,1 0,05 100
Математика К2=0,3 100
Історія України або Географія К3=0,2 100
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Українська мова та література К1=0,35 0,1 0,05 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) Українська мова та література К1=0,35 0,1 0,05 100
Математика К2=0,3 100
Історія України або Географія К3=0,2 100

Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,2 100
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,2 100
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,2 100
153 Мікро- та наносистемна техніка Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Математика К2=0,3 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
153 Мікро- та наносистемна техніка Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,2 100
163 Біомедична інженерія Українська мова та література К1=0,3 0,09 0,01 100
Біологія К2=0,35 100
Математика або Іноземна мова К3=0,25 100
163 Біомедична інженерія Українська мова та література К1=0,3 0,09 0,01 100
Біологія К2=0,35 100
Математика або Хімія К3=0,25 100
172 Телекомунікації та радіотехніка Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Математика К2=0,25 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,25 100
172 Телекомунікації та радіотехніка Українська мова та література К1=0,4 0,09 0,01 100
Історія України К2=0,3 100
Математика або Іноземна мова К3=0,2 100
21 грудня 2018 року