Рейтингові списки

Рейтингові списки вступників для отримання ступеня «бакалавр»
(денна форма навчання)

для вступників для отримання ступеня «бакалавр»
(заочна форма навчання)

для вступників для отримання ступеня «бакалавр»
на базі ОКР «молодший спеціаліст»
(денна форма навчання)

для вступників для отримання ступеня «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст»
(заочна форма навчання)

для вступників для отримання ступеня «магістр»
(денна форма навчання)

для вступників для отримання ОКР «спеціаліст» та ступеня «магістр»
(заочна форма навчання)

1 серпня 2017 року