Правила прийому

Додаток 5
до Правил прийому на навчання до Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя в 2018 році

 • 051 Економіка
 • 053 Психологія
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп’ютерні науки
 • 123 Комп’ютерна інженерія
 • 124 Системний аналіз
 • 125 Кібербезпека
 • 126 Інформаційні системи та технології
 • 241 Готельно-ресторанна справа
 • 281 Публічне управління та адміністрування