Правила прийому

Додаток 6
до Правил прийому на навчання до Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя в 2018 році

 • 131 Прикладна механіка
 • 133 Галузеве машинобудування
 • 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • 153 Мікро- та нано системна техніка
 • 163 Біомедична інженерія
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка
 • 181 Харчові технології
 • 192 Будівництво та цивільна інженерія
 • 274 Автомобільний транспорт
 • 275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)