Правила прийому до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя в 2017 році