Правила прийому

Додаток 2
до Правил прийому
до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя у 2018 році

Перелік спеціальностей (конкурсних пропозицій) для прийому на навчання на перший курс (із скороченим терміном навчання) або на третій (другий) курс (із нормативним терміном навчання) (на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Закриті конкурсні пропозиції (денна форма навчання)
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальності ОС бакалавра Вступне випробування Курс Термін навчання Частина ліцензованого обсягу
Назва Код Код Назва
Факультет інженерії машин, споруд та технологій
технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 5.05050201 131 прикладна механіка фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м. 50
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202
обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050204
обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 5.05050207
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 5.05050208
обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування 5.05050209
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 5.05050210
обслуговування машин і технологічних ліній пакування 5.05050211
обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання 5.05050212
експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт 5.05050213
експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 5.05050214
обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування 5.05050215
експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання 5.05050216
інструментальне виробництво 5.05050301
технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 5.05050302
виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 5.05050303
виробництво абразивного та алмазного інструменту 5.05050304
виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 5.05050305
виробництво двигунів 5.05050306
виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307
виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050309
важке машинобудування 5.05050310
хімічне і нафтове машинобудування 5.05050311
виробництво рейкового транспорту 5.05050312
контроль якості металів і зварних з'єднань 5.05050403
обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва 5.05050404
зварювальне виробництво 5.05050401
газоелектротермічне нанесення покриття 5.05050402
прикладна механіка 131
технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 5.05050201 133 галузеве машинобудування фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 70
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202
обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050204
обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 5.05050207
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 5.05050208
обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування 5.05050209
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 5.05050210
обслуговування машин і технологічних ліній пакування 5.05050211
обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання 5.05050212
експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт 5.05050213
експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 5.05050214
обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування 5.05050215
експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання 5.05050216
інструментальне виробництво 5.05050301
технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 5.05050302
виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 5.05050303
виробництво абразивного та алмазного інструменту 5.05050304
виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 5.05050305
виробництво двигунів 5.05050306
виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307
виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050309
важке машинобудування 5.05050310
хімічне і нафтове машинобудування 5.05050311
виробництво рейкового транспорту 5.05050312
експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва 5.10010201
експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу 5.10010203
галузеве машинобудування 133
виробництво харчової продукції 5.05170101 181 харчові технології фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 40
консервування 5.05170102
зберігання і переробка зерна 5.05170103
виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів 5.05170104
виробництво цукристих речовин та полісахаридів 5.05170105
бродильне виробництво і виноробство 5.05170106
виробництво жирів і жирозамінників 5.05170107
зберігання, консервування та переробка плодів і овочів 5.05170108
зберігання, консервування та переробка м'яса 5.05170109
зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів 5.05170110
зберігання, консервування та переробка молока 5.05170111
харчові технології 181
будівництво та експлуатація будівель і споруд 5.06010101 192 будівництво та цивільна інженерія фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м. 40
монтаж промислового устаткування 5.06010102
будівництво гідротехнічних споруд 5.06010103
будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення 5.06010104
обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд 5.06010105
виготовлення металевих конструкцій 5.06010106
виготовлення будівельних деталей і конструкцій 5.06010107
будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій 5.06010108
будівництво мостів та інших штучних споруд 5.06010110
будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів 5.06010109
будівництво тунелів та метрополітенів 5.06010111
будівництво теплових і атомних електростанцій 5.06010112
монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання 5.06010113
монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції 5.06010114
опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 5.06010115
обслуговування устаткування систем водопостачання i водовідводу 5.06010301
будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд 5.06010302
будівництво та цивільна інженерія 192
організація та регулювання дорожнього руху 5.07010101 274 автомобільний транспорт фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м. 65
організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 5.07010102
організація перевезень і управління на залізничному транспорті 5.07010103
організація авіаційних перевезень 5.07010104
організація перевезень і перевантажень на водному транспорті 5.07010105
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 5.07010602
транспортні технології (на автомобільному транспорті) 275.03
автомобільний транспорт 274
організація та регулювання дорожнього руху 5.07010101 275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті) фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 60
організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 5.07010102
організація перевезень і управління на залізничному транспорті 5.07010103
організація авіаційних перевезень 5.07010104
організація перевезень і перевантажень на водному транспорті 5.07010105
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 5.07010602
транспортні технології (на автомобільному транспорті) 275.03
автомобільний транспорт 274
Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії
монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем 5.05070101 141 електроенергетика електротехніка та електромеханіка фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м. 60
будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі 5.05070102
електропостачання 5.05070103
монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 5.05070104
виробництво електроосвітлювальних приладів і установок 5.05070105
монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами 5.05070106
монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем 5.05070107
монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів 5.05070108
світлотехнічне забезпечення видовищних заходів 5.05070109
монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі 5.10010102
обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в агропромисловому комплексі 5.10010101
обслуговування та ремонт електропобутової техніки 5.14010201
виробництво електричних машин і апаратів 5.05070201
монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів 5.05070202
експлуатація, ремонт i енергопостачання міського електротранспорту 5.05070204
обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів 5.05070205
монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання 5.05120104
експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв 5.05030103
експлуатація суднових енергетичних установок 5.07010403
експлуатація електрообладнання та автоматики суден 5.07010407
електроенергетика електротехніка та електромеханіка 141
обслуговування систем управління і автоматики 5.05020101 151 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 60
обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем 5.05020102
монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва 5.05020201
обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях 5.05020202
монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті 5.05020203
обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті 5.05020204
обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 5.05020205
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151
радіотехнічні вимірювання 5.05100101 152 метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 10
електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102
механічні вимірювання 5.05100103
виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 5.05100301
виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 5.05100401
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 5.05090101
метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка 152
лікувальна справа 5.12010101 163 біомедична інженерія фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 2 р 10м. 18
акушерська справа 5.12010105
сестринська справа 5.12010102
фармація 5.12020101
біомедична інженерія 163
стоматологія 5.12010104
стоматологія ортопедична 5.12010106
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 5.05090101 172 телекомунікаційні та радіотехніка фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 37
технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден 5.05090102
технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів 5.05090103
експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв 5.05090104
виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури 5.05090201
монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку 5.05090301
технічне обслуговування та ремонт апаратури зв'язку і оргтехніки 5.05090302
монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв 5.05090303
виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку 5. 05090304
обслуговування обладнання підприємств зв'язку 5.05090305
монтаж, технічне обслуговування i ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення 5.05090306
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв’язку рухомої служби 5.05090307
монтаж обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації 5.05090308
організація та експлуатація поштового зв’язку 5.05090401
монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та автоматизації підприємств поштового зв’язку 5.05090402
телекомунікаційні та радіотехніка 172
Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 121 інженерія програмного забезпечення фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 75
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
інженерія програмного забезпечення 121
комп’ютерні науки та інформаційні технології 122
комп’ютерна інженерія 123
кібербезпека 125
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 122 комп’ютерні науки фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 90
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
інженерія програмного забезпечення 121
комп’ютерні науки та інформаційні технології 122
комп’ютерна інженерія 123
кібербезпека 125
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 123 комп’ютерна інженерія фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 80
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
інженерія програмного забезпечення 121
комп’ютерні науки та інформаційні технології 122
комп’ютерна інженерія 123
кібербезпека 125
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 125 кібербезпека фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 13
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
інженерія програмного забезпечення 121
комп’ютерні науки та інформаційні технології 122
комп’ютерна інженерія 123
кібербезпека 125
Факультет економіки та менеджменту
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 051 економіка фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м. 3
прикладна статистика 5.03050601
економіка підприємства 5.03050401
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
організація виробництва 5.03060101
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
економіка 051
економіка підприємства 5.03050401 071 облік і оподаткування фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 20
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
комерційна діяльність 5.03050702
маркетингова діяльність 5.03050701
прикладна статистика 5.03050601
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
організація виробництва 5.03060101
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
облік і оподаткування 071
фінанси, банківська справа та страхування 072
менеджмент 073
маркетинг 075
підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076
економіка підприємства 5.03050401 072 фінанси, банківська справа та страхування фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 30
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
комерційна діяльність 5.03050702
маркетингова діяльність 5.03050701
прикладна статистика 5.03050601
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
організація виробництва 5.03060101
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
облік і оподаткування 071
фінанси, банківська справа та страхування 072
менеджмент 073
маркетинг 075
підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076
економіка підприємства 5.03050401 073 менеджмент фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 25
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
комерційна діяльність 5.03050702
маркетингова діяльність 5.03050701
прикладна статистика 5.03050601
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
організація виробництва 5.03060101
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
облік і оподаткування 071
фінанси, банківська справа та страхування 072
менеджмент 073
маркетинг 075
підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076
економіка підприємства 5.03050401 075 маркетинг фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 30
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
комерційна діяльність 5.03050702
маркетингова діяльність 5.03050701
прикладна статистика 5.03050601
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
організація виробництва 5.03060101
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
облік і оподаткування 071
фінанси, банківська справа та страхування 072
менеджмент 073
маркетинг 075
підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076
економіка підприємства 5.03050401 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 25
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
комерційна діяльність 5.03050702
маркетингова діяльність 5.03050701
прикладна статистика 5.03050601
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
організація виробництва 5.03060101
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
облік і оподаткування 071
фінанси, банківська справа та страхування 072
менеджмент 073
маркетинг 075
підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076
готельне обслуговування 5.14010101 241 готельно-ресторанна справа фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 25
ресторанне обслуговування 5.14010102
туристичне обслуговування 5.14010301
готельно-ресторанна справа 241
Небюджетні конкурсні пропозиції (денна форма навчання)
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальності ОС бакалавра Вступне випробування Курс Термін навчання Частина ліцензованого обсягу
Назва Код Код Назва
Факультет інженерії машин, споруд та технологій
Інші спеціальності 131 прикладна механіка фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 133 галузеве машинобудування фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 181 харчові технології фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 274 автомобільний транспорт фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті) фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії
Інші спеціальності 141 електроенергетика електротехніка та електромеханіка фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 151 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 152 метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 163 біомедична інженерія фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 172 телекомунікаційні та радіотехніка фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії
Інші спеціальності 122 комп’ютерні науки фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 123 комп’ютерна інженерія фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 121 інженерія програмного забезмечення фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 125 кібербезпека фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Факультет економіки та менеджменту
Інші спеціальності 051 економіка фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 053 психологія фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 071 облік і оподаткування фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 072 фінанси, банківська справа та страхування фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 073 менеджмент фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 075 маркетинг фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 241 готельно-ресторанна справа фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 281 публічне управління та адміністрування фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
діловодство 5.02010501 074 публічне управління та адміністрування фаховий іспит (співбесіда) 3 курс 1 р 10м. *
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 029
Закриті конкурсні пропозиції (заочна форма навчання)
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальності ОС бакалавра Вступне випробування Курс Термін навчання Частина ліцензованого обсягу
Назва Код Код Назва
Факультет економіки та менеджменту
економіка підприємства 5.03050401 071 облік і оподаткування фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 35
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
комерційна діяльність 5.03050702
маркетингова діяльність 5.03050701
прикладна статистика 5.03050601
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
організація виробництва 5.03060101
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
облік і оподаткування 071
фінанси, банківська справа та страхування 072
менеджмент 073
маркетинг 075
підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076
економіка підприємства 5.03050401 075 маркетинг фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 30
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
комерційна діяльність 5.03050702
маркетингова діяльність 5.03050701
прикладна статистика 5.03050601
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
організація виробництва 5.03060101
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
облік і оподаткування 071
фінанси, банківська справа та страхування 072
менеджмент 073
маркетинг 075
підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076
Небюджетні конкурсні пропозиції (заочна форма навчання)
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальності ОС бакалавра Вступне випробування Курс Термін навчання Частина ліцензованого обсягу
Назва Код Код Назва
Факультет інженерії машин, споруд та технологій
технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 5.05050201 131 прикладна механіка фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м. 20
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202
обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050204
обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 5.05050207
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 5.05050208
обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування 5.05050209
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 5.05050210
обслуговування машин і технологічних ліній пакування 5.05050211
обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання 5.05050212
експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт 5.05050213
експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 5.05050214
обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування 5.05050215
експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання 5.05050216
інструментальне виробництво 5.05050301
технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 5.05050302
виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 5.05050303
виробництво абразивного та алмазного інструменту 5.05050304
виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 5.05050305
виробництво двигунів 5.05050306
виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307
виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050309
важке машинобудування 5.05050310
хімічне і нафтове машинобудування 5.05050311
виробництво рейкового транспорту 5.05050312
контроль якості металів і зварних з'єднань 5.05050403
обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва 5.05050404
зварювальне виробництво 5.05050401
газоелектротермічне нанесення покриття 5.05050402
прикладна механіка 131
технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 5.05050201 133 галузеве машинобудування фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 30
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202
обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050204
обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 5.05050207
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 5.05050208
обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування 5.05050209
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 5.05050210
обслуговування машин і технологічних ліній пакування 5.05050211
обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання 5.05050212
експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт 5.05050213
експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 5.05050214
обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування 5.05050215
експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання 5.05050216
інструментальне виробництво 5.05050301
технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 5.05050302
виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 5.05050303
виробництво абразивного та алмазного інструменту 5.05050304
виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 5.05050305
виробництво двигунів 5.05050306
виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307
виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050309
важке машинобудування 5.05050310
хімічне і нафтове машинобудування 5.05050311
виробництво рейкового транспорту 5.05050312
експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва 5.10010201
експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу 5.10010203
галузеве машинобудування 133
виробництво харчової продукції 5.05170101 181 харчові технології фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 25
консервування 5.05170102
зберігання і переробка зерна 5.05170103
виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів 5.05170104
виробництво цукристих речовин та полісахаридів 5.05170105
бродильне виробництво і виноробство 5.05170106
виробництво жирів і жирозамінників 5.05170107
зберігання, консервування та переробка плодів і овочів 5.05170108
зберігання, консервування та переробка м'яса 5.05170109
зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів 5.05170110
зберігання, консервування та переробка молока 5.05170111
харчові технології 181
будівництво та експлуатація будівель і споруд 5.06010101 192 будівництво та цивільна інженерія фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м. 25
монтаж промислового устаткування 5.06010102
будівництво гідротехнічних споруд 5.06010103
будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення 5.06010104
обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд 5.06010105
виготовлення металевих конструкцій 5.06010106
виготовлення будівельних деталей і конструкцій 5.06010107
будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій 5.06010108
будівництво мостів та інших штучних споруд 5.06010110
будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів 5.06010109
будівництво тунелів та метрополітенів 5.06010111
будівництво теплових і атомних електростанцій 5.06010112
монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання 5.06010113
монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції 5.06010114
опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 5.06010115
обслуговування устаткування систем водопостачання i водовідводу 5.06010301
будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд 5.06010302
будівництво та цивільна інженерія 192
організація та регулювання дорожнього руху 5.07010101 274 автомобільний транспорт фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м. 20
організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 5.07010102
організація перевезень і управління на залізничному транспорті 5.07010103
організація авіаційних перевезень 5.07010104
організація перевезень і перевантажень на водному транспорті 5.07010105
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 5.07010602
транспортні технології (на автомобільному транспорті) 275.03
автомобільний транспорт 274
організація та регулювання дорожнього руху 5.07010101 275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті) фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 10
організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 5.07010102
організація перевезень і управління на залізничному транспорті 5.07010103
організація авіаційних перевезень 5.07010104
організація перевезень і перевантажень на водному транспорті 5.07010105
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 5.07010602
транспортні технології (на автомобільному транспорті) 275.03
автомобільний транспорт 274
Інші спеціальності 131 прикладна механіка фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 133 галузеве машинобудування фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 181 харчові технології фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 192 будівництво та цивільна інженерія фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 274 автомобільний транспорт фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 275.03 транспортні технології (на автомобільному транспорті) фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії
монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем 5.05070101 141 електроенергетика електротехніка та електромеханіка фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м. 60
будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі 5.05070102
електропостачання 5.05070103
монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 5.05070104
виробництво електроосвітлювальних приладів і установок 5.05070105
монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами 5.05070106
монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем 5.05070107
монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів 5.05070108
світлотехнічне забезпечення видовищних заходів 5.05070109
монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі 5.10010102
обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в агропромисловому комплексі 5.10010101
обслуговування та ремонт електропобутової техніки 5.14010201
виробництво електричних машин і апаратів 5.05070201
монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів 5.05070202
експлуатація, ремонт i енергопостачання міського електротранспорту 5.05070204
обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів 5.05070205
монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання 5.05120104
експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв 5.05030103
експлуатація суднових енергетичних установок 5.07010403
експлуатація електрообладнання та автоматики суден 5.07010407
електроенергетика електротехніка та електромеханіка 141
обслуговування систем управління і автоматики 5.05020101 151 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 40
обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем 5.05020102
монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва 5.05020201
обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях 5.05020202
монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті 5.05020203
обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті 5.05020204
обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 5.05020205
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 151
радіотехнічні вимірювання 5.05100101 152 метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 5
електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102
механічні вимірювання 5.05100103
виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 5.05100301
виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 5.05100401
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 5.05090101
метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка 152
лікувальна справа 5.12010101 163 біомедична інженерія фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 2 р 10м. 20
акушерська справа 5.12010105
сестринська справа 5.12010102
фармація 5.12020101
біомедична інженерія 163
стоматологія 5.12010104
стоматологія ортопедична 5.12010106
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 5.05090101 172 телекомунікаційні та радіотехніка фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 15
технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден 5.05090102
технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів 5.05090103
експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв 5.05090104
виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури 5.05090201
монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку 5.05090301
технічне обслуговування та ремонт апаратури зв'язку і оргтехніки 5.05090302
монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв 5.05090303
виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку 5. 05090304
обслуговування обладнання підприємств зв'язку 5.05090305
монтаж, технічне обслуговування i ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення 5.05090306
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв’язку рухомої служби 5.05090307
монтаж обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації 5.05090308
організація та експлуатація поштового зв’язку 5.05090401
монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та автоматизації підприємств поштового зв’язку 5.05090402
телекомунікаційні та радіотехніка 172
Інші спеціальності 141 електроенергетика електротехніка та електромеханіка фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 151 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 152 метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 172 телекомунікаційні та радіотехніка фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 121 інженерія програмного забезпечення фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 8
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
інженерія програмного забезпечення 121
комп’ютерні науки та інформаційні технології 122
комп’ютерна інженерія 123
кібербезпека 125
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 122 комп’ютерні науки фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 30
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
інженерія програмного забезпечення 121
комп’ютерні науки та інформаційні технології 122
комп’ютерна інженерія 123
кібербезпека 125
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 123 комп’ютерна інженерія фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 30
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
інженерія програмного забезпечення 121
комп’ютерні науки та інформаційні технології 122
комп’ютерна інженерія 123
кібербезпека 125
Інші спеціальності 122 комп’ютерні науки фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 123 комп’ютерна інженерія фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 121 інженерія програмного забезмечення фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Факультет економіки та менеджменту
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 051 економіка фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м. 5
прикладна статистика 5.03050601
економіка підприємства 5.03050401
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
організація виробництва 5.03060101
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
економіка 051
економіка підприємства 5.03050401 072 фінанси, банківська справа та страхування фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 30
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
комерційна діяльність 5.03050702
маркетингова діяльність 5.03050701
прикладна статистика 5.03050601
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
організація виробництва 5.03060101
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
облік і оподаткування 071
фінанси, банківська справа та страхування 072
менеджмент 073
маркетинг 075
підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076
економіка підприємства 5.03050401 073 менеджмент фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 30
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
комерційна діяльність 5.03050702
маркетингова діяльність 5.03050701
прикладна статистика 5.03050601
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
організація виробництва 5.03060101
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
облік і оподаткування 071
фінанси, банківська справа та страхування 072
менеджмент 073
маркетинг 075
підприємництво, торгівля та біржова діяльність 076
готельне обслуговування 5.14010101 241 готельно-ресторанна справа фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 1 р 10м 25
ресторанне обслуговування 5.14010102
туристичне обслуговування 5.14010301
готельно-ресторанна справа 241
Інші спеціальності 051 економіка фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 053 психологія фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 071 облік і оподаткування фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 072 фінанси, банківська справа та страхування фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 073 менеджмент фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 075 маркетинг фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 241 готельно-ресторанна справа фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
Інші спеціальності 281 публічне управління та адміністрування фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 2 р 10м. *
діловодство 5.02010501 074 публічне управління та адміністрування фаховий іспит (співбесіда) 3 курс 1 р 10м. *
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 029

* — кількість вакантних місць до заповнення ліцензованого обсягу буде уточнена до 01.07.2018р.

6 липня 2018 року