Правила прийому

Додаток 2
до Правил прийому до Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя у 2017 році

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший курс (із скороченим терміном навчання) або на третій (другий) курс (із нормативним терміном навчання) (на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Денна форма навчання
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальності ОС бакалавра Напрями підготовки ОКР бакалавра Вступне випробування Курс Термін навчання
Назва Код Код Назва
монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем 5.05070101 6.050701 електротехніка та електротехнології фаховий іспит 3 курс 2 р
будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі 5.05070102 (співбесіда)
електропостачання 5.05070103
монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 5.05070104
виробництво електроосвітлювальних приладів і установок 5.05070105
монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами 5.05070106
монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем 5.05070107
монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів 5.05070108
світлотехнічне забезпечення видовищних заходів 5.05070109
монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі 5.10010102
обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в агропромисловому комплексі 5.10010101
обслуговування та ремонт електропобутової техніки 5.14010201
технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 5.05050201 6.050502 інженерна механіка фаховий іспит 3 курс 2 р
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202 (співбесіда)
обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050204
обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 5.05050207
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 5.05050208
обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування 5.05050209
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 5.05050210
обслуговування машин і технологічних ліній пакування 5.05050211
обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання 5.05050212
експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт 5.05050213
експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 5.05050214
обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування 5.05050215
експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання 5.05050216
інструментальне виробництво 5.05050301
технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 5.05050302
виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 5.05050303
виробництво абразивного та алмазного інструменту 5.05050304
виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 5.05050305
виробництво двигунів 5.05050306
виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307
виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050309
важке машинобудування 5.05050310
хімічне і нафтове машинобудування 5.05050311
виробництво рейкового транспорту 5.05050312
контроль якості металів і зварних з'єднань 5.05050403 6.050504 зварювання фаховий іспит 3 курс 2 р
обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва 5.05050404 (співбесіда)
зварювальне виробництво 5.05050401
газоелектротермічне нанесення покриття 5.05050402
будівництво та експлуатація будівель і споруд 5.06010101 6.060101 будівництво фаховий іспит 3 курс 2 р
монтаж промислового устаткування 5.06010102 (співбесіда)
будівництво гідротехнічних споруд 5.06010103
будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення 5.06010104
обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд 5.06010105
виготовлення металевих конструкцій 5.06010106
виготовлення будівельних деталей і конструкцій 5.06010107
будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій 5.06010108
будівництво мостів та інших штучних споруд 5.06010110
будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів 5.06010109
будівництво тунелів та метрополітенів 5.06010111
будівництво теплових і атомних електростанцій 5.06010112
монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання 5.06010113
монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції 5.06010114
опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 5.06010115
обслуговування транспортних засобів високої прохідності 5.07010601 6.070106 автомобільний транспорт фаховий іспит 3 курс 2 р
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 5.07010602 (співбесіда)
організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 5.07010102
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 6.030502 економічна кібернетика фаховий іспит 3 курс 2 р
прикладна статистика 5.03050601 (співбесіда)
економіка підприємства 5.03050401
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 6.030504 економіка підприємства фаховий іспит 3 курс 2 р
економіка підприємства 5.03050401 (співбесіда)
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
бухгалтерський облік 5.03050901
прикладна статистика 5.03050601
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
економіка підприємства 5.03050401 6.030507 маркетинг фаховий іспит 3 курс 2 р
маркетингова діяльність 5.03050701 (співбесіда)
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
бухгалтерський облік 5.03050901
прикладна статистика 5.03050601
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
економіка підприємства 5.03050401 6.030508 фінанси і кредит фаховий іспит 3 курс 2 р
фінанси і кредит 5.03050801 (співбесіда)
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
прикладна статистика 5.03050601
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
економіка підприємства 5.03050401 6.030509 облік і аудит фаховий іспит 3 курс 2 р
фінанси і кредит 5.03050801 (співбесіда)
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
комерційна діяльність 5.03050702
маркетингова діяльність 5.03050701
прикладна статистика 5.03050601
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
обслуговування систем управління і автоматики 5.05020101 6.050202 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані фаховий іспит 3 курс 2 р
обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем 5.05020102 технології (співбесіда)
монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва 5.05020201
обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях 5.05020202
монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті 5.05020203
обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті 5.05020204
обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 5.05020205
обслуговування систем управління і автоматики 5.05020101 6.050201 системна інженерія фаховий іспит 3 курс 2 р
обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем 5.05020102 (співбесіда)
монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва 5.05020201
обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях 5.05020202
монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті 5.05020203
обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті 5.05020204
обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 5.05020205
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 6.050101 комп’ютерні науки фаховий іспит 3 курс 2 р
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201 (співбесіда)
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 6.050102 комп’ютерна інженерія фаховий іспит 3 курс 2 р
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102 (співбесіда)
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 6.050103 програмна інженерія фаховий іспит 3 курс 2 р
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201 (співбесіда)
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 6.170101 безпека інформаційних і комунікаційних систем фаховий іспит 3 курс 2 р
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102 (співбесіда)
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201
розробка програмного забезпечення 5.05010301
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 5.05090101 6.050901 радіотехніка фаховий іспит 3 курс 2 р
технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден 5.05090102 (співбесіда)
технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів 5.05090103
експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв 5.05090104
виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури 5.05090201
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 5.05090101 6.050902 радіоелектронні апарати фаховий іспит 3 курс 2 р
технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден 5.05090102 (співбесіда)
технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів 5.05090103
експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв 5.05090104
виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури 5.05090201
радіотехнічні вимірювання 5.05100101 6.051003 приладобудування фаховий іспит 3 курс 2 р
електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102 (співбесіда)
механічні вимірювання 5.05100103
виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 5.05100301
виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 5.05100401
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 5.05090101
технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 5.05050201 6.050503 машинобудування фаховий іспит 3 курс 2 р
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202 (співбесіда)
обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050204
обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 5.05050207
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 5.05050208
обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування 5.05050209
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 5.05050210
обслуговування машин і технологічних ліній пакування 5.05050211
обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання 5.05050212
експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт 5.05050213
експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 5.05050214
обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування 5.05050215
експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання 5.05050216
інструментальне виробництво 5.05050301
технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 5.05050302
виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 5.05050303
виробництво абразивного та алмазного інструменту 5.05050304
виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 5.05050305
виробництво двигунів 5.05050306
виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307
виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050309
важке машинобудування 5.05050310
хімічне і нафтове машинобудування 5.05050311
виробництво рейкового транспорту 5.05050312
експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва 5.10010201
експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу 5.10010203
виробництво харчової продукції 5.05170101 6.051701 харчові технології та інженерія фаховий іспит 3 курс 2 р
консервування 5.05170102 (співбесіда)
зберігання і переробка зерна 5.05170103
виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів 5.05170104
виробництво цукристих речовин та полісахаридів 5.05170105
бродильне виробництво і виноробство 5.05170106
виробництво жирів і жирозамінників 5.05170107
зберігання, консервування та переробка плодів і овочів 5.05170108
зберігання, консервування та переробка м'яса 5.05170109
зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів 5.05170110
зберігання, консервування та переробка молока 5.05170111
виробництво харчової продукції 5.05170101 6.051702 технологічна експертиза фаховий іспит 3 курс 2 р
консервування 5.05170102 та безпека харчової (співбесіда)
зберігання і переробка зерна 5.05170103 продукції
виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів 5.05170104
виробництво цукристих речовин та полісахаридів 5.05170105
бродильне виробництво і виноробство 5.05170106
виробництво жирів і жирозамінників 5.05170107
зберігання, консервування та переробка плодів і овочів 5.05170108
зберігання, консервування та переробка м'яса 5.05170109
зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів 5.05170110
зберігання, консервування та переробка молока 5.05170111
організація та регулювання дорожнього руху 5.07010101 6.070101 транспортні технології фаховий іспит 3 курс 2 р
організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 5.07010102 (співбесіда)
організація перевезень і управління на залізничному транспорті 5.07010103
організація авіаційних перевезень 5.07010104
організація перевезень і перевантажень на водному транспорті 5.07010105
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 5.07010602
соціальна педагогіка 5.01010601 6.030102 психологія фаховий іспит (співбесіда) 3 курс 2 р
соціальна робота 5.13010101
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 6.030601 менеджмент фаховий іспит 3 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальності ОС бакалавра Напрями підготовки ОКР бакалавра Вступне випробування Курс Термін навчання
Назва Код Код Назва
монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем 5.05070101 141 електроенергетика електротехніка та фаховий іспит 1 курс 2 р
будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі 5.05070102 електромеханіка (співбесіда)
електропостачання 5.05070103
монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 5.05070104
виробництво електроосвітлювальних приладів і установок 5.05070105
монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами 5.05070106
монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем 5.05070107
монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів 5.05070108
світлотехнічне забезпечення видовищних заходів 5.05070109
монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі 5.10010102
обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в агропромисловому комплексі 5.10010101
обслуговування та ремонт електропобутової техніки 5.14010201
виробництво електричних машин і апаратів 5.05070201
монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів 5.05070202
експлуатація, ремонт i енергопостачання міського електротранспорту 5.05070204
обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів 5.05070205
монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання 5.05120104
експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв 5.05030103
експлуатація суднових енергетичних установок 5.07010403
експлуатація електрообладнання та автоматики суден 5.07010407
технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 5.05050201 131 прикладна механіка фаховий іспит 1 курс 2 р
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202 (співбесіда)
обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050204
обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 5.05050207
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 5.05050208
обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування 5.05050209
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 5.05050210
обслуговування машин і технологічних ліній пакування 5.05050211
обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання 5.05050212
експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт 5.05050213
експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 5.05050214
обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування 5.05050215
експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання 5.05050216
інструментальне виробництво 5.05050301
технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 5.05050302
виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 5.05050303
виробництво абразивного та алмазного інструменту 5.05050304
виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 5.05050305
виробництво двигунів 5.05050306
виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307
виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050309
важке машинобудування 5.05050310
хімічне і нафтове машинобудування 5.05050311
виробництво рейкового транспорту 5.05050312
контроль якості металів і зварних з'єднань 5.05050403
обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва 5.05050404
зварювальне виробництво 5.05050401
газоелектротермічне нанесення покриття 5.05050402
будівництво та експлуатація будівель і споруд 5.06010101 192 будівництво та цивільна інженерія фаховий іспит 1 курс 2 р
монтаж промислового устаткування 5.06010102 (співбесіда)
будівництво гідротехнічних споруд 5.06010103
будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення 5.06010104
обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд 5.06010105
виготовлення металевих конструкцій 5.06010106
виготовлення будівельних деталей і конструкцій 5.06010107
будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій 5.06010108
будівництво мостів та інших штучних споруд 5.06010110
будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів 5.06010109
будівництво тунелів та метрополітенів 5.06010111
будівництво теплових і атомних електростанцій 5.06010112
монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання 5.06010113
монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції 5.06010114
опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 5.06010115
обслуговування устаткування систем водопостачання i водовідводу 5.06010301
будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд 5.06010302
професійна освіта. будівництво 5.01010401 192 будівництво та цивільна інженерія фаховий іспит співбесіда) додатковий фаховий іспит співбесіда) 2 курс 3 р
обслуговування транспортних засобів високої прохідності 5.07010601 274 автомобільний транспорт фаховий іспит 1 курс 2 р
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 5.07010602 (співбесіда)
організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 5.07010102
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 051 економіка фаховий іспит 1 курс 2 р
прикладна статистика 5.03050601 (співбесіда)
економіка підприємства 5.03050401
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
соціальна робота 5.13010101 051 економіка фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 3 р
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність фаховий іспит 1 курс 2 р
економіка підприємства 5.03050401 (співбесіда)
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051001 5.03051002
бухгалтерський облік 5.03050901
прикладна статистика 5.03050601
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність організація обслуговування населення 5.03050802 5.14010202
соціальна робота 5.13010101 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 3 р
економіка підприємства 5.03050401 075 маркетинг фаховий іспит 1 курс 2 р
маркетингова діяльність 5.03050701 (співбесіда)
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
бухгалтерський облік 5.03050901
прикладна статистика 5.03050601
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
соціальна робота 5.13010101 075 маркетинг фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 3 р
економіка підприємства 5.03050401 072 фінанси, банківська справа та страхування фаховий іспит 1 курс 2 р
фінанси і кредит 5.03050801 (співбесіда)
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
прикладна статистика 5.03050601
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
соціальна робота 5.13010101 072 фінанси, банківська справа та страхування фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 3 р
економіка підприємства 5.03050401 071 облік і оподаткування фаховий іспит 1 курс 2 р
фінанси і кредит 5.03050801 (співбесіда)
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
комерційна діяльність 5.03050702
маркетингова діяльність 5.03050701
прикладна статистика 5.03050601
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
соціальна робота 5.13010101 071 облік і оподаткування фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 3 р
обслуговування систем управління і автоматики 5.05020101 151 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані фаховий іспит 1 курс 2 р
обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем 5.05020102 технології (співбесіда)
монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва 5.05020201
обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях 5.05020202
монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті 5.05020203
обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті 5.05020204
обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 5.05020205
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 122 комп’ютерні науки фаховий іспит 1 курс 2 р
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201 (співбесіда)
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 123 комп’ютерна інженерія фаховий іспит 1 курс 2 р
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102 (співбесіда)
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 121 інженерія програмного забезпечення фаховий іспит 1 курс 2 р
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201 (співбесіда)
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 125 кібербезпека фаховий іспит 1 курс 2 р
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102 (співбесіда)
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201
розробка програмного забезпечення 5.05010301
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 5.05090101 172 телекомунікаційні та радіотехніка фаховий іспит 1 курс 2 р
технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден 5.05090102 (співбесіда)
технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів 5.05090103
експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв 5.05090104
виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури 5.05090201
монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку 5.05090301
технічне обслуговування та ремонт апаратури зв'язку і оргтехніки 5.05090302
монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв 5.05090303
виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку 5. 05090304
обслуговування обладнання підприємств зв'язку 5.05090305
монтаж, технічне обслуговування i ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення 5.05090306
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв’язку рухомої служби 5.05090307
монтаж обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації 5.05090308
організація та експлуатація поштового зв’язку 5.05090401
монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та автоматизації підприємств поштового зв’язку 5.05090402
лікувальна справа 5.12010101 163 біомедична інженерія фаховий іспит 1 курс 3 р
акушерська справа 5.12010105 (співбесіда)
сестринська справа 5.12010102 додатковий фаховий іспит
фармація 5.12020101 (співбесіда)
радіотехнічні вимірювання 5.05100101 152 метрологія та інформаційно- фаховий іспит 1 курс 2 р
електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102 вимірювальна техніка (співбесіда)
механічні вимірювання 5.05100103
виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 5.05100301
виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 5.05100401
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 5.05090101
технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 5.05050201 133 галузеве машинобудування фаховий іспит 1 курс 2 р
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202 (співбесіда)
обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050204
обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 5.05050207
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 5.05050208
обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування 5.05050209
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 5.05050210
обслуговування машин і технологічних ліній пакування 5.05050211
обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання 5.05050212
експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт 5.05050213
експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 5.05050214
обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування 5.05050215
експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання 5.05050216
інструментальне виробництво 5.05050301
технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 5.05050302
виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 5.05050303
виробництво абразивного та алмазного інструменту 5.05050304
виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 5.05050305
виробництво двигунів 5.05050306
виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307
виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050309
важке машинобудування 5.05050310
хімічне і нафтове машинобудування 5.05050311
виробництво рейкового транспорту 5.05050312
експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва 5.10010201
експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу 5.10010203
виробництво харчової продукції 5.05170101 181 харчові технології фаховий іспит 1 курс 2 р
консервування 5.05170102 (співбесіда)
зберігання і переробка зерна 5.05170103
виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів 5.05170104
виробництво цукристих речовин та полісахаридів 5.05170105
бродильне виробництво і виноробство 5.05170106
виробництво жирів і жирозамінників 5.05170107
зберігання, консервування та переробка плодів і овочів 5.05170108
зберігання, консервування та переробка м'яса 5.05170109
зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів 5.05170110
зберігання, консервування та переробка молока 5.05170111
організація та регулювання дорожнього руху 5.07010101 275.03 транспортні технології фаховий іспит 1 курс 2 р
організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 5.07010102 (на автомобільному (співбесіда)
організація перевезень і управління на залізничному транспорті 5.07010103 транспорті)
організація авіаційних перевезень 5.07010104
організація перевезень і перевантажень на водному транспорті 5.07010105
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 5.07010602
соціальна педагогіка 5.01010601 053 психологія фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 2 р
соціальна робота 5.13010101
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 073 менеджмент фаховий іспит 1 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
діловодство 5.02010501 073 менеджмент фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 3 р
соціальна робота 5.13010101 додатковий фаховий іспит (співбесіда)
діловодство 5.02010501 074 публічне управління та адміністрування фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 3 р
соціальна робота 5.13010101 додатковий фаховий іспит (співбесіда)
організація виробництва 5.03060101 074 публічне управління та адміністрування фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 3 р
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
Заочна форма навчання
Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальності ОС бакалавра Напрями підготовки ОКР бакалавра Вступне випробування Курс Термін навчання
Назва Код Код Назва
монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем 5.05070101 6.050701 електротехніка та електротехнології фаховий іспит 3 курс 2 р
будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі 5.05070102 (співбесіда)
електропостачання 5.05070103
монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 5.05070104
виробництво електроосвітлювальних приладів і установок 5.05070105
монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами 5.05070106
монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем 5.05070107
монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів 5.05070108
світлотехнічне забезпечення видовищних заходів 5.05070109
монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі 5.10010102
обслуговування та ремонт електропобутової техніки 5.14010201
обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в агропромисловому комплексі 5.10010101
технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 5.05050201 6.050502 інженерна механіка фаховий іспит 3 курс 2 р
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202 (співбесіда)
обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050204
обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 5.05050207
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 5.05050208
обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування 5.05050209
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 5.05050210
обслуговування машин і технологічних ліній пакування 5.05050211
обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання 5.05050212
експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт 5.05050213
експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 5.05050214
обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування 5.05050215
експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання 5.05050216
інструментальне виробництво 5.05050301
технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 5.05050302
виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 5.05050303
виробництво абразивного та алмазного інструменту 5.05050304
виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 5.05050305
виробництво двигунів 5.05050306
виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307
виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050309
важке машинобудування 5.05050310
хімічне і нафтове машинобудування 5.05050311
виробництво рейкового транспорту 5.05050312
зварювальне виробництво 5.05050401 6.050504 зварювання фаховий іспит 3 курс 2 р
газоелектротермічне нанесення покриття 5.05050402 (співбесіда)
контроль якості металів і зварних з'єднань 5.05050403
обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва 5.05050404
будівництво та експлуатація будівель і споруд 5.06010101 6.060101 будівництво фаховий іспит 3 курс 2 р
монтаж промислового устаткування 5.06010102 (співбесіда)
будівництво гідротехнічних споруд 5.06010103
будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення 5.06010104
обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд 5.06010105
виготовлення металевих конструкцій 5.06010106
виготовлення будівельних деталей і конструкцій 5.06010107
будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій 5.06010108
будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів 5.06010109
будівництво мостів та інших штучних споруд 5.06010110
будівництво тунелів та метрополітенів 5.06010111
будівництво теплових і атомних електростанцій 5.06010112
монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання 5.06010113
монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції 5.06010114
опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 5.06010115
обслуговування транспортних засобів високої прохідності 5.07010601 6.070106 автомобільний транспорт фаховий іспит 3 курс 2 р
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 5.07010602 (співбесіда)
організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 5.07010102
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 6.030502 економічна кібернетика фаховий іспит 3 курс 2 р
прикладна статистика 5.03050601 (співбесіда)
економіка підприємства 5.03050401
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 6.030507 маркетинг фаховий іспит 3 курс 2 р
прикладна статистика 5.03050601 (співбесіда)
економіка підприємства 5.03050401
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 6.030508 фінанси і кредит фаховий іспит 3 курс 2 р
прикладна статистика 5.03050601 (співбесіда)
економіка підприємства 5.03050401
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 6.030509 облік і аудит фаховий іспит 3 курс 2 р
прикладна статистика 5.03050601 (співбесіда)
економіка підприємства 5.03050401
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
обслуговування систем управління і автоматики 5.05020101 6.050202 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані фаховий іспит 3 курс 2 р
обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем 5.05020102 технології (співбесіда)
монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва 5.05020201
обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях 5.05020202
монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті 5.05020203
обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті 5.05020204
обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 5.05020205
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 6.050101 комп’ютерні науки фаховий іспит 3 курс 2 р
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102 (співбесіда)
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 6.050102 комп’ютерна інженерія фаховий іспит 3 курс 2 р
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201 (співбесіда)
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 6.050103 програмна інженерія фаховий іспит 3 курс 2 р
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102 (співбесіда)
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201
розробка програмного забезпечення 5.05010301
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 5.05090101 6.050901 радіотехніка фаховий іспит 3 курс 2 р
технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден 5.05090102 (співбесіда)
технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів 5.05090103
виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури 5.05090201
експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв 5.05090104
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 5.05090101 6.050902 радіоелектронні апарати фаховий іспит 3 курс 2 р
технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден 5.05090102 (співбесіда)
технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів 5.05090103
експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв 5.05090104
виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури 5.05090201
виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 5.05100301 6.051003 приладобудування фаховий іспит 3 курс 2 р
радіотехнічні вимірювання 5.05100101 (співбесіда)
електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102
механічні вимірювання 5.05100103
виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 5.05100401
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 5.05090101
технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 5.05050201 6.050503 машинобудування фаховий іспит 3 курс 2 р
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202 (співбесіда)
обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050204
обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 5.05050207
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 5.05050208
обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування 5.05050209
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 5.05050210
обслуговування машин і технологічних ліній пакування 5.05050211
обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання 5.05050212
експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт 5.05050213
експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 5.05050214
обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування 5.05050215
експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання 5.05050216
інструментальне виробництво 5.05050301
технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 5.05050302
виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 5.05050303
виробництво абразивного та алмазного інструменту 5.05050304
виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 5.05050305
виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307
виробництво двигунів 5.05050306
виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050309
важке машинобудування 5.05050310
виробництво рейкового транспорту 5.05050312
хімічне і нафтове машинобудування 5.05050311
експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва 5.10010201
експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу 5.10010203
виробництво харчової продукції 5.05170101 6.051701 харчові технології та інженерія фаховий іспит 3 курс 2 р
зберігання і переробка зерна 5.05170103 (співбесіда)
виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів 5.05170104
виробництво цукристих речовин та полісахаридів 5.05170105
бродильне виробництво і виноробство 5.05170106
виробництво жирів і жирозамінників 5.05170107
зберігання, консервування та переробка плодів і овочів 5.05170108
консервування 5.05170102
зберігання, консервування та переробка м'яса 5.05170109
зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів 5.05170110
зберігання, консервування та переробка молока 5.05170111
соціальна педагогіка 5.01010601 6.030102 психологія фаховий іспит (співбесіда) 3 курс 2 р
соціальна робота 5.13010101
організація виробництва 5.03060101 6.030601 менеджмент фаховий іспит 3 курс 2 р
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 (співбесіда)
Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальності ОС бакалавра Напрями підготовки ОКР бакалавра Вступне випробування Курс Термін навчання
Назва Код Код Назва
монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем 5.05070101 141 електроенергетика електротехніка та фаховий іспит 1 курс 2 р
будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі 5.05070102 електромеханіка (співбесіда)
електропостачання 5.05070103
монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд 5.05070104
виробництво електроосвітлювальних приладів і установок 5.05070105
монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами 5.05070106
монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем 5.05070107
монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів 5.05070108
світлотехнічне забезпечення видовищних заходів 5.05070109
монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі 5.10010102
обслуговування та ремонт електропобутової техніки 5.14010201
обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в агропромисловому комплексі 5.10010101
виробництво електричних машин і апаратів 5.05070201
монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів 5.05070202
експлуатація, ремонт i енергопостачання міського електротранспорту 5.05070204
обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів 5.05070205
монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання 5.05120104
експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв 5.05030103
експлуатація суднових енергетичних установок 5.07010403
експлуатація електрообладнання та автоматики суден 5.07010407
технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 5.05050201 131 прикладна механіка фаховий іспит 1 курс 2 р
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202 (співбесіда)
обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050204
обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 5.05050207
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 5.05050208
обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування 5.05050209
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 5.05050210
обслуговування машин і технологічних ліній пакування 5.05050211
обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання 5.05050212
експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт 5.05050213
експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 5.05050214
обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування 5.05050215
експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання 5.05050216
інструментальне виробництво 5.05050301
технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 5.05050302
виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 5.05050303
виробництво абразивного та алмазного інструменту 5.05050304
виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 5.05050305
виробництво двигунів 5.05050306
виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307
виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050309
важке машинобудування 5.05050310
хімічне і нафтове машинобудування 5.05050311
виробництво рейкового транспорту 5.05050312
зварювальне виробництво 5.05050401
газоелектротермічне нанесення покриття 5.05050402
контроль якості металів і зварних з'єднань 5.05050403
обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва 5.05050404
будівництво та експлуатація будівель і споруд 5.06010101 192 будівництво та цивільна інженерія фаховий іспит 1 курс 2 р
монтаж промислового устаткування 5.06010102 (співбесіда)
будівництво гідротехнічних споруд 5.06010103
будівництво та експлуатація міських шляхів сполучення 5.06010104
обслуговування електротехнічного обладнання та автоматичного устаткування будівель і споруд 5.06010105
виготовлення металевих конструкцій 5.06010106
виготовлення будівельних деталей і конструкцій 5.06010107
будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій 5.06010108
будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів 5.06010109
будівництво мостів та інших штучних споруд 5.06010110
будівництво тунелів та метрополітенів 5.06010111
будівництво теплових і атомних електростанцій 5.06010112
монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання 5.06010113
монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції 5.06010114
опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн 5.06010115
обслуговування устаткування систем водопостачання i водовідводу 5.06010301
будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд 5.06010302
професійна освіта. будівництво 5.01010401 192 будівництво та цивільна інженерія фаховий іспит співбесіда) додатковий фаховий іспит співбесіда) 2 курс 3 р
обслуговування транспортних засобів високої прохідності 5.07010601 274 автомобільний транспорт фаховий іспит 1 курс 2 р
обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 5.07010602 (співбесіда)
організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 5.07010102
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 051 економіка фаховий іспит 1 курс 2 р
прикладна статистика 5.03050601 (співбесіда)
економіка підприємства 5.03050401
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
соціальна робота 5.13010101 051 економіка фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 3 р
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 075 маркетинг фаховий іспит 1 курс 2 р
прикладна статистика 5.03050601 (співбесіда)
економіка підприємства 5.03050401
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
соціальна робота 5.13010101 075 маркетинг фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 3 р
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 072 фінанси, банківська справа та страхування фаховий іспит 1 курс 2 р
прикладна статистика 5.03050601 (співбесіда)
економіка підприємства 5.03050401
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
соціальна робота 5.13010101 072 фінанси, банківська справа та страхування фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 3 р
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 071 облік і оподаткування фаховий іспит 1 курс 2 р
прикладна статистика 5.03050601 (співбесіда)
економіка підприємства 5.03050401
маркетингова діяльність 5.03050701
комерційна діяльність 5.03050702
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
фінанси і кредит 5.03050801
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
соціальна робота 5.13010101 071 облік і оподаткування фаховий іспит (співбесіда) додатковий фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 3 р
обслуговування систем управління і автоматики 5.05020101 151 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані фаховий іспит 1 курс 2 р
обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем 5.05020102 технології (співбесіда)
монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва 5.05020201
обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях 5.05020202
монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті 5.05020203
обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті 5.05020204
обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 5.05020205
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 122 комп’ютерні науки фаховий іспит 1 курс 2 р
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102 (співбесіда)
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 123 комп’ютерна інженерія фаховий іспит 1 курс 2 р
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201 (співбесіда)
розробка програмного забезпечення 5.05010301
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101 121 інженерія програмного забезпечення фаховий іспит 1 курс 2 р
обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102 (співбесіда)
обслуговування комп'ютерних систем і мереж 5.05010201
розробка програмного забезпечення 5.05010301
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 5.05090101 172 телекомунікації та радіотехніка фаховий іспит 1 курс 2 р
технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден 5.05090102 (співбесіда)
технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів 5.05090103
виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури 5.05090201
експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв 5.05090104
монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку 5.05090301
технічне обслуговування та ремонт апаратури зв'язку і оргтехніки 5.05090302
монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв 5.05090303
виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку 5.05090304
обслуговування обладнання підприємств зв'язку 5.05090305
монтаж, технічне обслуговування i ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення 5.05090306
монтаж, обслуговування і ремонт систем зв’язку рухомої служби 5.05090307
монтаж обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації 5.05090308
організація та експлуатація поштового зв’язку 5.05090401
монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та автоматизації підприємств поштового зв’язку 5.05090402
лікувальна справа 5.12010101 163 біомедична інженерія фаховий іспит 1 курс 3 р
акушерська справа 5.12010105 (співбесіда)
сестринська справа 5.12010102 додатковий фаховий іспит
фармація 5.12020101 (співбесіда)
виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання 5.05100301 152 метрологія та інформаційно- фаховий іспит 1 курс 2 р
радіотехнічні вимірювання 5.05100101 вимірювальна техніка (співбесіда)
електротеплотехнічні вимірювання 5.05100102
механічні вимірювання 5.05100103
виробництво оптичних і оптико-електронних приладів 5.05100401
конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв 5.05090101
технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування 5.05050201 133 галузеве машинобудування фаховий іспит 1 курс 2 р
обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів 5.05050202 (співбесіда)
обслуговування засобів гідромеханізації 5.05050203
експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050204
обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств 5.05050205
обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів 5.05050206
обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості 5.05050207
Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 5.05050208
обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування 5.05050209
обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості 5.05050210
обслуговування машин і технологічних ліній пакування 5.05050211
обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання 5.05050212
експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт 5.05050213
експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості 5.05050214
обслуговування та ремонт геологорозвідувального устаткування 5.05050215
експлуатація та ремонт геофізичної апаратури і обладнання 5.05050216
інструментальне виробництво 5.05050301
технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 5.05050302
виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів 5.05050303
виробництво абразивного та алмазного інструменту 5.05050304
виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації 5.05050305
виробництво автомобілів і тракторів 5.05050307
виробництво двигунів 5.05050306
виробництво сільськогосподарських машин 5.05050308
виробництво підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання 5.05050309
важке машинобудування 5.05050310
виробництво рейкового транспорту 5.05050312
хімічне і нафтове машинобудування 5.05050311
експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва 5.10010201
експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу 5.10010203
виробництво харчової продукції 5.05170101 181 харчові технології фаховий іспит 1 курс 2 р
зберігання і переробка зерна 5.05170103 (співбесіда)
виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів 5.05170104
виробництво цукристих речовин та полісахаридів 5.05170105
бродильне виробництво і виноробство 5.05170106
виробництво жирів і жирозамінників 5.05170107
зберігання, консервування та переробка плодів і овочів 5.05170108
консервування 5.05170102
зберігання, консервування та переробка м'яса 5.05170109
зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів 5.05170110
зберігання, консервування та переробка молока 5.05170111
соціальна педагогіка 5.01010601 053 психологія фаховий іспит (співбесіда) 1 курс 2 р
соціальна робота 5.13010101
організація виробництва 5.03060101 073 менеджмент фаховий іспит 1 курс 2 р
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 (співбесіда)
діловодство 5.02010501 073 менеджмент фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 3 р
соціальна робота 5.13010101 додатковий фаховий іспит (співбесіда)
діловодство 5.02010501 074 публічне управління та адміністрування фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 3 р
соціальна робота 5.13010101 додатковий фаховий іспит (співбесіда)
організація виробництва 5.03060101 074 публічне управління та адміністрування фаховий іспит (співбесіда) 2 курс 3 р
організація обслуговування на транспорті 5.03060102
Денна форма навчання
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальності ОС бакалавра Напрями підготовки ОКР бакалавра Вступне випробування Курс Термін навчання
Назва Код Код Назва
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 6.030502 економічна кібернетика фаховий іспит 3 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 6.030504 економіка підприємства фаховий іспит 3 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 6.030507 маркетинг фаховий іспит 3 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 6.030508 фінанси і кредит фаховий іспит 3 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 6.030509 облік і аудит фаховий іспит 3 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
економіка підприємства 5.03050401 6.030601 менеджмент фаховий іспит 3 курс 2 р
фінанси і кредит 5.03050801 (співбесіда)
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
комерційна діяльність 5.03050702
маркетингова діяльність 5.03050701
прикладна статистика 5.03050601
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 051 економіка фаховий іспит 1 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність фаховий іспит 1 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 075 маркетинг фаховий іспит 1 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 072 фінанси, банківська справа та страхування фаховий іспит 1 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 071 облік і оподаткування фаховий іспит 1 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
економіка підприємства 5.03050401 073 менеджмент фаховий іспит 1 курс 2 р
фінанси і кредит 5.03050801 (співбесіда)
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
комерційна діяльність 5.03050702
маркетингова діяльність 5.03050701
прикладна статистика 5.03050601
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
готельне обслуговування 5.14010101 241 готельно-ресторання фаховий іспит 1 курс 2 р
ресторанне обслуговування 5.14010102 справа (співбесіда)
туристичне обслуговування 5.14010301
Заочна форма навчання
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Спеціальності ОС бакалавра Напрями підготовки ОКР бакалавра Вступне випробування Курс Термін навчання
Назва Код Код Назва
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 6.030502 економічна кібернетика фаховий іспит 3 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 6.030507 маркетинг фаховий іспит 3 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 6.030508 фінанси і кредит фаховий іспит 3 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 6.030509 облік і аудит фаховий іспит 3 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
економіка підприємства 5.03050401 6.030601 менеджмент фаховий іспит 3 курс 2 р
фінанси і кредит 5.03050801 (співбесіда)
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
комерційна діяльність 5.03050702
маркетингова діяльність 5.03050701
прикладна статистика 5.03050601
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 051 економіка фаховий іспит 1 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 075 маркетинг фаховий іспит 1 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 072 фінанси, банківська справа та страхування фаховий іспит 1 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
організація обслуговування на транспорті 5.03060102 071 облік і оподаткування фаховий іспит 1 курс 2 р
організація виробництва 5.03060101 (співбесіда)
економіка підприємства 5.03050401 073 менеджмент фаховий іспит 1 курс 2 р
фінанси і кредит 5.03050801 (співбесіда)
оціночна діяльність 5.03050802
бухгалтерський облік 5.03050901
товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
комерційна діяльність 5.03050702
маркетингова діяльність 5.03050701
прикладна статистика 5.03050601
інформаційна діяльність підприємства 5.03050201
готельне обслуговування 5.14010101 241 готельно-ресторання фаховий іспит 1 курс 2 р
ресторанне обслуговування 5.14010102 справа (співбесіда)
туристичне обслуговування 5.14010301
10 липня 2017 року