Правила прийому

Додаток 3
до Правил прийому до Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя в 2018 році

Перелік спеціальностей (конкурсних пропозицій) та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, освітній ступінь магістра для здобуття освітнього ступеня магістра

Закриті конкурсні пропозиції (денна форма навчання)
Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та спеціаліст Спеціальності ступеня магістр Фахове випробування Термін навчання Частина ліцензованого обсягу
Назва Код Код Назва
Факультет інженерії машин, споруд та технологій
прикладна механіка 6.050501 131 прикладна механіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 65
інженерна механіка 6.050502
зварювання 6.050504
технології машинобудування 7.05050201
технології та устаткування зварювання 7.05050401
прикладна механіка (спеціаліст) 131
прикладна механіка (бакалавр) 131
машинобудування 6.050503 133 галузеве машинобудування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 70
металорізальні верстати та системи 7.05050301
машини та обладнання сільськогосподарського виробництва 7.05050312
обладнання переробних і харчових виробництв 7.05050313
галузеве машинобудування (спеціаліст) 133
галузеве машинобудування (бакалавр) 133
харчові технології та інженерія 6.051701 181 харчові технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 34
технологічна експертиза та безпека харчової продукції 6.051702
технології зберігання, консервування та переробки молока 7.05170108
технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів 7.05170107
харчові технології (спеціаліст) 181
харчові технології (бакалавр) 181
будівництво 6.060101 192 будівництво та цивільна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 45
гідротехніка (водні ресурси) 6.060103
промислове і цивільне будівництво 7.06010101
будівництво та цивільна інженерія (спеціаліст) 192
будівництво та цивільна інженерія (бакалавр) 192
автомобільний транспорт 6.070106 274 автомобільний транспорт Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 45
автомобілі та автомобільне господарство 7.07010601
автомобільний транспорт (спеціаліст) 274
автомобільний транспорт (бакалавр) 274
транспортні технології (на автомобільному транспорті) (бакалавр) 275
транспортні технології (на автомобільному транспорті) (спеціаліст) 275
транспортні технології (за видами транспорту) 6.070101
транспортні системи (за видами транспорту) 7.07010101
Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) 7.07010102
транспортні технології (на автомобільному транспорті) (бакалавр) 275 275 транспортні технології (на автомобільному транспорті) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 40
транспортні технології (на автомобільному транспорті) (спеціаліст) 275
транспортні технології (за видами транспорту) 6.070101
транспортні системи (за видами транспорту) 7.07010101
Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) 7.07010102
автомобільний транспорт 6.070106
автомобілі та автомобільне господарство 7.07010601
автомобільний транспорт (спеціаліст) 274
автомобільний транспорт (бакалавр) 274
машинобудування 6.050503 133 галузеве машинобудування (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м 20
металорізальні верстати та системи 7.05050301
машини та обладнання сільськогосподарського виробництва 7.05050312
обладнання переробних і харчових виробництв 7.05050313
галузеве машинобудування (спеціаліст) 133
галузеве машинобудування (бакалавр) 133
будівництво 6.060101 192 будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м 15
гідротехніка (водні ресурси) 6.060103
промислове і цивільне будівництво 7.06010101
будівництво та цивільна інженерія (спеціаліст) 192
будівництво та цивільна інженерія (бакалавр) 192
Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії
енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі 6.100101 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 60
електротехніка та електротехнології 6.050701
електромеханіка 6.050702
електротехнічні системи електроспоживання 7.05070103
світлотехніка і джерела світла 7.05070105
енергетичний менеджмент 7.05070108
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціаліст) 141
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалавр) 141
системна інженерія 6.050201 151 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 110
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6.050202
автоматизоване управління технологічними процесами 7.05020201
комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 7.05020202
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціаліст) 151
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр) 151
метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 6.051001 152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 40
метрологія, стандартизація та сертифікація 6.051002
оптотехніка 6.051004
приладобудування 6.051003
прилади і системи точної механіки 7.05100302
інформаційні технології в приладобудуванні 7.05100306
метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціаліст) 152
радіотехніка 6.050901
апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення 7.05090102
телекомунікації та радіотехніка (спеціаліст) 172
мікро- та наносистемна техніка (спеціаліст) 153
метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалаввр) 152
телекомунікації та радіотехніка (спеціаліст) 172
мікро- та наносистемна техніка (бакалавр) 153
мікро- та наносистемна техніка (спеціаліст) 153 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 10
метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 6.051001
метрологія, стандартизація та сертифікація 6.051002
оптотехніка 6.051004
приладобудування 6.051003
прилади і системи точної механіки 7.05100302
інформаційні технології в приладобудуванні 7.05100306
метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціаліст) 152
метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалавр) 152
телекомунікації та радіотехніка (бакалавр) 172
радіотехніка 6.050901
апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення 7.05090102
телекомунікації та радіотехніка (спеціаліст) 172
мікро- та наносистемна техніка (бакалавр) 153
біомедична інженерія 6.051402 163 біомедична інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 30
радіоелектронні апарати 6.050902
біотехнічні та медичні апарати і системи 7.05090204
біомедична інженерія (спеціаліст) 163
біомедична інженерія (бакалавр) 163
телекомунікації 6.050903 172 телекомунікації та радіотехніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 25
радіотехніка 6.050901
мережі та системи поштового зв’язку 6.050904
апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення 7.05090102
телекомунікації та радіотехніка (спеціаліст) 172
телекомунікації та радіотехніка (бакалавр) 172
радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 7.05090103
Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії
комп’ютерні науки 6.050101 121 інженерія програмного забезпечення Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 80
комп’ютерна інженерія 6.050102
програмна інженерія 6.050103
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101
інженерія програмного забезпечення 7.05010302
інженерія програмного забезпечення (спеціаліст) 121
інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 121
комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 122
комп’ютерна інженерія (бакалавр) 123
кібербезпека (бакалавр) 125
комп’ютерні науки 6.050101 122 комп’ютерні науки Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 55
комп’ютерна інженерія 6.050102
програмна інженерія 6.050103
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101
інформатика 6.040302
інформаційні управляючі системи та технології 7.05010101
комп’ютерні науки та інформаційні технології (спеціаліст) 122
комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 122
комп’ютерна інженерія (бакалавр) 123
інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 121
кібербезпека (бакалавр) 125
комп’ютерні науки 6.050101 123 комп’ютерна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 75
комп’ютерна інженерія 6.050102
програмна інженерія 6.050103
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101
комп’ютерні системи та мережі 7.05010201
комп’ютерна інженерія (спеціаліст) 123
комп’ютерна інженерія (бакалавр) 123
комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 122
інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 121
кібербезпека (бакалавр) 125
комп’ютерні науки 6.050101 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 30
комп’ютерна інженерія 6.050102
програмна інженерія 6.050103
системний аналіз 6.040303
системний аналіз (спеціаліст) 124
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101
кібербезпека (спеціаліст) 125
інформаційні управляючі системи та технології 7.05010101
комп’ютерні науки та інформаційні технології (спеціаліст) 122
комп’ютерні системи та мережі 7.05010201
комп’ютерна інженерія (спеціаліст) 123
інженерія програмного забезпечення 7.05010302
інженерія програмного забезпечення (спеціаліст) 121
системний аналіз (бакалавр) 124
комп’ютерна інженерія (бакалавр) 123
комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 122
інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 121
кібербезпека (бакалавр) 125
інші спеціальності 124 Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова
комп’ютерні науки 6.050101 125 кібербезпека Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 40
комп’ютерна інженерія 6.050102
програмна інженерія 6.050103
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101
кібербезпека (спеціаліст) 125
кібербезпека (бакалавр) 125
комп’ютерна інженерія (бакалавр) 123
комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 122
інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 121
комп’ютерні науки 6.050101 126 інформаційні системи та технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 25
комп’ютерна інженерія 6.050102
програмна інженерія 6.050103
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101
кібербезпека (бакалавр) 125
комп’ютерна інженерія (бакалавр) 123
комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 122
інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 121
комп’ютерні науки 6.050101 122 комп’ютерні науки (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м 20
комп’ютерна інженерія 6.050102
програмна інженерія 6.050103
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101
кібербезпека (спеціаліст) 125
інформаційні управляючі системи та технології 7.05010101
комп’ютерні науки та інформаційні технології (спеціаліст) 122
комп’ютерні системи та мережі 7.05010201
комп’ютерна інженерія (спеціаліст) 123
інженерія програмного забезпечення 7.05010302
інженерія програмного забезпечення (спеціаліст) 121
комп’ютерні науки (бакалавр) 122
комп’ютерна інженерія (бакалавр) 123
кібербезпека (бакалавр) 125
інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 121
Факультет економіки та менеджменту
економічна теорія 6.030501 051 економіка Фаховий іспит (співбесіда); Єдиний вступний іспит з іноземної мови 1р 4м 15
економічна кібернетика 6.030502
міжнародна економіка 6.030503
економіка підприємства 6.030504
прикладна статистика 6.030506
економічна кібернетика 7.03050201
економіка (спеціаліст) 051
економіка (бакалавр) 051
психологія 6.030102 053 психологія Фаховий іспит (співбесіда); Єдиний вступний іспит з іноземної мови 1р 4м 15
практична психологія 6.030103
психологія 7.03010201
практична психологія 7.03010301
психологія (спеціаліст) 053
психологія (бакалавр) 053
інші спеціальності Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Єдиний вступний іспит з іноземної мови
облік і аудит 6.030509 071 облік і оподаткування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 25
облік і аудит 7.03050901
облік і оподаткування (спеціаліст) 071
облік і оподаткування (бакалавр) 071
фінанси і кредит 6.030508 072 фінанси, банківська справа та страхування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 15
фінанси і кредит 7.03050801
фінанси, банківська справа та страхування (спеціаліст) 072
фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр) 072
менеджмент 6.030601 073 Менеджмент (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю» Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 20
менеджмент організацій і адміністрування 7.03060101
менеджмент інноваційної діяльності 7.03060102
менеджмент (спеціаліст) 073
менеджмент (бакалавр) 073
інші спеціальності Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
менеджмент 6.030601 073 менеджмент Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 20
менеджмент 073
менеджмент організацій і адміністрування 7.03060101
менеджмент інноваційної діяльності 7.03060102
маркетинг 6.030507 075 маркетинг Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 25
маркетинг 7.03050701
маркетинг (спеціаліст) 075
маркетинг (бакалавр) 075
інші спеціальності 281 публічне управління та адміністрування Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 25
Небюджетні конкурсні пропозиції (денна форма навчання)
Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та спеціаліст Спеціальності ступеня магістр Фахове випробування Термін навчання Частина ліцензованого обсягу
Назва Код Код Назва
Факультет економіки та менеджменту
економіка підприємства 6.030504 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 15
економіка підприємства 7.03050401
підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бакалавр) 076
підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціаліст) 076
Закриті конкурсні пропозиції (заочна форма навчання)
Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та спеціаліст Спеціальності ступеня магістр Фахове випробування Термін навчання Частина ліцензованого обсягу
Назва Код Код Назва
Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії
енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі 6.100101 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 45
електротехніка та електротехнології 6.050701
електромеханіка 6.050702
електротехнічні системи електроспоживання 7.05070103
світлотехніка і джерела світла 7.05070105
енергетичний менеджмент 7.05070108
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціаліст) 141
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (бакалавр) 141
системна інженерія 6.050201 151 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 30
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6.050202
автоматизоване управління технологічними процесами 7.05020201
комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 7.05020202
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціаліст) 151
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр) 151
Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії
комп’ютерні науки 6.050101 122 комп’ютерні науки Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 10
комп’ютерна інженерія 6.050102
програмна інженерія 6.050103
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101
інформатика 6.040302
інформаційні управляючі системи та технології 7.05010101
комп’ютерні науки та інформаційні технології (спеціаліст) 122
комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 122
комп’ютерна інженерія (бакалавр) 123
інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 121
кібербезпека (бакалавр) 125
Небюджетні конкурсні пропозиції (заочна форма навчання)
Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та спеціаліст Спеціальності ступеня магістр Фахове випробування Термін навчання Частина ліцензованого обсягу
Назва Код Код Назва
Факультет інженерії машин, споруд та технологій
прикладна механіка 6.050501 131 прикладна механіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 25
інженерна механіка 6.050502
зварювання 6.050504
технології машинобудування 7.05050201
технології та устаткування зварювання 7.05050401
прикладна механіка (спеціаліст) 131
прикладна механіка (бакалавр) 131
машинобудування 6.050503 133 галузеве машинобудування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 25
металорізальні верстати та системи 7.05050301
машини та обладнання сільськогосподарського виробництва 7.05050312
обладнання переробних і харчових виробництв 7.05050313
галузеве машинобудування (спеціаліст) 133
галузеве машинобудування (бакалавр) 133
харчові технології та інженерія 6.051701 181 харчові технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 12
технологічна експертиза та безпека харчової продукції 6.051702
технології зберігання, консервування та переробки молока 7.05170108
технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів 7.05170107
харчові технології (спеціаліст) 181
харчові технології (бакалавр) 181
будівництво 6.060101 192 будівництво та цивільна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 20
гідротехніка (водні ресурси) 6.060103
промислове і цивільне будівництво 7.06010101
будівництво та цивільна інженерія (спеціаліст) 192
будівництво та цивільна інженерія (бакалавр) 192
автомобільний транспорт 6.070106 274 автомобільний транспорт Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 5
автомобілі та автомобільне господарство 7.07010601
автомобільний транспорт (спеціаліст) 274
автомобільний транспорт (бакалавр) 274
транспортні технології (на автомобільному транспорті) (бакалавр) 275
транспортні технології (на автомобільному транспорті) (спеціаліст) 275
транспортні технології (за видами транспорту) 6.070101
транспортні системи (за видами транспорту) 7.07010101
Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) 7.07010102
транспортні технології (на автомобільному транспорті) (бакалавр) 275 275 транспортні технології (на автомобільному транспорті) 10
транспортні технології (на автомобільному транспорті) (спеціаліст) 275
транспортні технології (за видами транспорту) 6.070101
транспортні системи (за видами транспорту) 7.07010101
Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту) 7.07010102
автомобільний транспорт 6.070106
автомобілі та автомобільне господарство 7.07010601
автомобільний транспорт (спеціаліст) 274
автомобільний транспорт (бакалавр) 274
Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії
метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 6.051001 152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 10
метрологія, стандартизація та сертифікація 6.051002
оптотехніка 6.051004
приладобудування 6.051003
прилади і системи точної механіки 7.05100302
інформаційні технології в приладобудуванні 7.05100306
метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціаліст) 152
радіотехніка 6.050901
апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення 7.05090102
телекомунікації та радіотехніка (спеціаліст) 172
мікро- та наносистемна техніка (спеціаліст) 153
метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (бакалаввр) 152
телекомунікації та радіотехніка (спеціаліст) 172
мікро- та наносистемна техніка (бакалавр) 153
біомедична інженерія 6.051402 163 біомедична інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 3
радіоелектронні апарати 6.050902
біотехнічні та медичні апарати і системи 7.05090204
біомедична інженерія (спеціаліст) 163
біомедична інженерія (бакалавр) 163
Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії
комп’ютерні науки 6.050101 121 інженерія програмного забезпечення Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 15
комп’ютерна інженерія 6.050102
програмна інженерія 6.050103
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101
інженерія програмного забезпечення 7.05010302
інженерія програмного забезпечення (спеціаліст) 121
інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 121
комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 122
комп’ютерна інженерія (бакалавр) 123
кібербезпека (бакалавр) 125
комп’ютерні науки 6.050101 123 комп’ютерна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 10
комп’ютерна інженерія 6.050102
програмна інженерія 6.050103
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101
комп’ютерні системи та мережі 7.05010201
комп’ютерна інженерія (спеціаліст) 123
комп’ютерна інженерія (бакалавр) 123
комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 122
інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 121
кібербезпека (бакалавр) 125
комп’ютерні науки 6.050101 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 10
комп’ютерна інженерія 6.050102
програмна інженерія 6.050103
системний аналіз 6.040303
системний аналіз (спеціаліст) 124
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101
кібербезпека (спеціаліст) 125
інформаційні управляючі системи та технології 7.05010101
комп’ютерні науки та інформаційні технології (спеціаліст) 122
комп’ютерні системи та мережі 7.05010201
комп’ютерна інженерія (спеціаліст) 123
інженерія програмного забезпечення 7.05010302
інженерія програмного забезпечення (спеціаліст) 121
системний аналіз (бакалавр) 124
комп’ютерна інженерія (бакалавр) 123
комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 122
інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 121
кібербезпека (бакалавр) 125
інші спеціальності 124 Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова
комп’ютерні науки 6.050101 125 кібербезпека Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 10
комп’ютерна інженерія 6.050102
програмна інженерія 6.050103
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101
кібербезпека (спеціаліст) 125
кібербезпека (бакалавр) 125
комп’ютерна інженерія (бакалавр) 123
комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавр) 122
інженерія програмного забезпечення (бакалавр) 121
Факультет економіки та менеджменту
економічна теорія 6.030501 051 економіка Фаховий іспит (співбесіда); Єдиний вступний іспит з іноземної мови 1р 4м 15
економічна кібернетика 6.030502
міжнародна економіка 6.030503
економіка підприємства 6.030504
прикладна статистика 6.030506
економічна кібернетика 7.03050201
економіка (спеціаліст) 051
економіка (бакалавр) 051
психологія 6.030102 053 психологія Фаховий іспит (співбесіда); Єдиний вступний іспит з іноземної мови 1р 4м 15
практична психологія 6.030103
психологія 7.03010201
практична психологія 7.03010301
психологія (спеціаліст) 053
психологія (бакалавр) 053
інші спеціальності Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Єдиний вступний іспит з іноземної мови.
облік і аудит 6.030509 071 облік і оподаткування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 23
облік і аудит 7.03050901
облік і оподаткування (спеціаліст) 071
облік і оподаткування (бакалавр) 071
фінанси і кредит 6.030508 072 фінанси, банківська справа та страхування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 13
фінанси і кредит 7.03050801
фінанси, банківська справа та страхування (спеціаліст) 072
фінанси, банківська справа та страхування (бакалавр) 072
менеджмент 6.030601 073 менеджмент Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 22
менеджмент 073
менеджмент організацій і адміністрування 7.03060101
менеджмент інноваційної діяльності 7.03060102
маркетинг 6.030507 075 маркетинг Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 23
маркетинг 7.03050701
маркетинг (спеціаліст) 075
маркетинг (бакалавр) 075
інші спеціальності 281 публічне управління та адміністрування Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 20
економіка підприємства 6.030504 076 підприємництво, торгівля та біржова діяльність Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 14
економіка підприємства 7.03050401
підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бакалавр) 076
підприємництво, торгівля та біржова діяльність (бакалавр) 076
Центр перепідготовки та післядипломної освіти
інші спеціальності 071 Облік і оподаткування (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 2
інші спеціальності 073 Менеджмент (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 2
інші спеціальності 075 Маркетинг (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 2
інші спеціальності 072 фінанси, банківська справа та страхування Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 2
інші спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 5
інші спеціальності 122 Комп’ютерні науки (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 5
інші спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 5
інші спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 15
інші спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 10
інші спеціальності 163 біомедична інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 2
інші спеціальності 131 Прикладна механіка (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 5
інші спеціальності 133 Галузеве машинобудування (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 5
інші спеціальності 181 Харчові технології (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 3
інші спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м 15
8 липня 2018 року