Правила прийому

Додаток 3
до Правил прийому до Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя в 2017 році

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста, освітній ступінь магістра для здобуття освітнього ступеня магістра.

Магістр (форма навчання: денна та заочна)
Споріднені напрями освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та спеціаліст Спеціальності ступеня магістр Фахове випробування Термін навчання
Назва Код Код Назва
Факультет інженерії машин, споруд та технологій
прикладна механіка 6.050501 131 прикладна механіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інженерна механіка 6.050502 131 прикладна механіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
зварювання 6.050504 131 прикладна механіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
будівництво 6.060101 192 будівництво та цивільна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
гідротехніка (водні ресурси) 6.060103 192 будівництво та цивільна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
автомобільний транспорт 6.070106 274 автомобільний транспорт Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
технології машинобудування 7.05050201 131 прикладна механіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
технології та устаткування зварювання 7.05050401 131 прикладна механіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
прикладна механіка (спеціаліст) 131 131 прикладна механіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
автомобільний транспорт 6.070106 131 прикладна механіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
автомобільний транспорт 6.070106 133 галузеве машинобудування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
промислове і цивільне будівництво 7.06010101 192 будівництво та цивільна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
будівництво та цивільна інженерія (спеціаліст) 192 192 будівництво та цивільна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
автомобілі та автомобільне господарство 7.07010601 274 автомобільний транспорт Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
автомобільний транспорт (спеціаліст) 274 274 автомобільний транспорт Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
машинобудування 6.050503 133 галузеве машинобудування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
харчові технології та інженерія 6.051701 181 харчові технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
металорізальні верстати та системи 7.05050301 133 галузеве машинобудування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
машини та обладнання сільськогосподарського виробництва 7.05050312 133 галузеве машинобудування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
обладнання переробних і харчових виробництв 7.05050313 133 галузеве машинобудування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
галузеве машинобудування (спеціаліст) 133 133 галузеве машинобудування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
технології зберігання, консервування та переробки молока 7.05170108 181 харчові технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів 7.05170107 181 харчові технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
харчові технології (спеціаліст) 181 181 харчові технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
машинобудування 6.050503 133 галузеве машинобудування (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
металорізальні верстати та системи 7.05050301 133 галузеве машинобудування (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
машини та обладнання сільськогосподарського виробництва 7.05050312 133 галузеве машинобудування (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
обладнання переробних і харчових виробництв 7.05050313 133 галузеве машинобудування (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
галузеве машинобудування (спеціаліст) 133 133 галузеве машинобудування (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
будівництво 6.060101 192 будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
гідротехніка (водні ресурси) 6.060103 192 будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
промислове і цивільне будівництво 7.06010101 192 будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
будівництво та цивільна інженерія (спеціаліст) 192 192 будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії
енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі 6.100101 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
електротехніка та електротехнології 6.050701 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
електромеханіка 6.050702 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
електротехнічні системи електроспоживання 7.05070103 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
світлотехніка і джерела світла 7.05070105 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
енергетичний менеджмент 7.05070108 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціаліст) 141 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
системна інженерія 6.050201 151 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 6.050202 151 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
автоматизоване управління технологічними процесами 7.05020201 151 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва 7.05020202 151 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціаліст) 151 151 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
радіотехніка 6.050901 172 телекомунікації та радіотехніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
біомедична інженерія 6.051402 163 біомедична інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
радіоелектронні апарати 6.050902 163 біомедична інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
телекомунікації 6.050903 172 телекомунікації та радіотехніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
мережі та системи поштового зв’язку 6.050904 172 телекомунікації та радіотехніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 6.051001 152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
метрологія, стандартизація та сертифікація 6.051002 152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
оптотехніка 6.051004 152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
приладобудування 6.051003 152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення 7.05090102 172 телекомунікації та радіотехніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
телекомунікації та радіотехніка (спеціаліст) 172 172 телекомунікації та радіотехніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
біотехнічні та медичні апарати і системи 7.05090204 163 біомедична інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
біомедична інженерія (спеціаліст) 163 163 біомедична інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 7.05090103 172 телекомунікації та радіотехніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
прилади і системи точної механіки 7.05100302 152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інформаційні технології в приладобудуванні 7.05100306 152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціаліст) 152 152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
радіотехніка 6.050901 152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення 7.05090102 152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
телекомунікації та радіотехніка (спеціаліст) 172 152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
мікро- та наносистемна техніка (спеціаліст) 153 152 метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
мікро- та наносистемна техніка (спеціаліст) 153 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
метрологія та інформаційно-вимірювальні технології 6.051001 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
метрологія, стандартизація та сертифікація 6.051002 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
оптотехніка 6.051004 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
приладобудування 6.051003 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
прилади і системи точної механіки 7.05100302 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інформаційні технології в приладобудуванні 7.05100306 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціаліст) 152 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
радіотехніка 6.050901 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення 7.05090102 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
телекомунікації та радіотехніка (спеціаліст) 172 153 мікро- та наносистемна техніка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії
комп’ютерні науки 6.050101 122 комп’ютерні науки Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерні науки 6.050101 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерні науки 6.050101 123 комп’ютерна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерні науки 6.050101 121 інженерія програмного забезпечення Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерна інженерія 6.050102 123 комп’ютерна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерна інженерія 6.050102 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерна інженерія 6.050102 122 комп’ютерні науки Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерна інженерія 6.050102 121 інженерія програмного забезпечення Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
програмна інженерія 6.050103 121 інженерія програмного забезпечення Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
програмна інженерія 6.050103 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
програмна інженерія 6.050103 122 комп’ютерні науки Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
програмна інженерія 6.050103 123 комп’ютерна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101 122 комп’ютерні науки Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інформатика 6.040302 122 комп’ютерні науки Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101 123 комп’ютерна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101 121 інженерія програмного забезпечення Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
системний аналіз 6.040303 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
системний аналіз (спеціаліст) 124 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інші спеціальності 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інформаційні управляючі системи та технології 7.05010101 122 комп’ютерні науки Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерні науки та інформаційні технології (спеціаліст) 122 122 комп’ютерні науки Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерні системи та мережі 7.05010201 123 комп’ютерна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерна інженерія (спеціаліст) 123 123 комп’ютерна інженерія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інженерія програмного забезпечення 7.05010302 121 інженерія програмного забезпечення Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інженерія програмного забезпечення (спеціаліст) 121 121 інженерія програмного забезпечення Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерні науки 6.050101 126 інформаційні системи та технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерна інженерія 6.050102 126 інформаційні системи та технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
програмна інженерія 6.050103 126 інформаційні системи та технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101 126 інформаційні системи та технології Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерні науки 6.050101 125 кібербезпека Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерна інженерія 6.050102 125 кібербезпека Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
програмна інженерія 6.050103 125 кібербезпека Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101 125 кібербезпека Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
кібербезпека (спеціаліст) 125 125 кібербезпека Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
кібербезпека (спеціаліст) 125 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інформаційні управляючі системи та технології 7.05010101 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерні науки та інформаційні технології (спеціаліст) 122 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерні системи та мережі 7.05010201 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерна інженерія (спеціаліст) 123 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інженерія програмного забезпечення 7.05010302 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інженерія програмного забезпечення (спеціаліст) 121 124 системний аналіз Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
комп’ютерні науки 6.050101 122 комп’ютерні науки (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
комп’ютерна інженерія 6.050102 122 комп’ютерні науки (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
програмна інженерія 6.050103 122 комп’ютерні науки (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
безпека інформаційних і комунікаційних систем 6.170101 122 комп’ютерні науки (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
кібербезпека (спеціаліст) 125 122 комп’ютерні науки (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
інформаційні управляючі системи та технології 7.05010101 122 комп’ютерні науки (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
комп’ютерні науки та інформаційні технології (спеціаліст) 122 122 комп’ютерні науки (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
комп’ютерні системи та мережі 7.05010201 122 комп’ютерні науки (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
комп’ютерна інженерія (спеціаліст) 123 122 комп’ютерні науки (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
інженерія програмного забезпечення 7.05010302 122 комп’ютерні науки (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
інженерія програмного забезпечення (спеціаліст) 121 122 комп’ютерні науки (освітньо-наукова програма) Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 9м
Факультет економіки та менеджменту
економічна теорія 6.030501 051 економіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
економічна кібернетика 6.030502 051 економіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
міжнародна економіка 6.030503 051 економіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
економіка підприємства 6.030504 051 економіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
прикладна статистика 6.030506 051 економіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
маркетинг 6.030507 075 маркетинг Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
фінанси і кредит 6.030508 072 фінанси, банківська справа та страхування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
облік і аудит 6.030509 071 облік і оподаткування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
економічна кібернетика 7.03050201 051 економіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
економіка (спеціаліст) 051 051 економіка Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
маркетинг 7.03050701 075 маркетинг Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
маркетинг (спеціаліст) 075 075 маркетинг Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
фінанси і кредит 7.03050801 072 фінанси, банківська справа та страхування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
фінанси, банківська справа та страхування (спеціаліст) 072 072 фінанси, банківська справа та страхування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
облік і аудит 7.03050901 071 облік і оподаткування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
облік і оподаткування (спеціаліст) 071 071 облік і оподаткування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
психологія 6.030102 053 психологія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
практична психологія 6.030103 053 психологія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
менеджмент 6.030601 073 менеджмент Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
менеджмент 6.030601 073 Менеджмент (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю» Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
менеджмент організацій і адміністрування 7.03060101 073 Менеджмент (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю» Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
менеджмент інноваційної діяльності 7.03060102 073 Менеджмент (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю» Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
менеджмент (спеціаліст) 073 073 Менеджмент (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю» Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інші спеціальності 073 Менеджмент (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю» Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
менеджмент 6.030601 281 публічне управління та адміністрування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
публічне управління та адміністрування (спеціаліст) 074 281 публічне управління та адміністрування Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інші спеціальності 281 публічне управління та адміністрування Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
психологія 7.03010201 053 психологія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
практична психологія 7.03010301 053 психологія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
психологія (спеціаліст) 053 053 психологія Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
менеджмент організацій і адміністрування 7.03060101 073 менеджмент Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
менеджмент інноваційної діяльності 7.03060102 073 менеджмент Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
менеджмент (спеціаліст) 073 073 менеджмент Фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
Центр перепідготовки та післядипломної освіти (заочна форма навчання)
інші спеціальності 053 Психологія (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інші спеціальності 071 Облік і оподаткування (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інші спеціальності 073 Менеджмент (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інші спеціальності 075 Маркетинг (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інші спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інші спеціальності 122 Комп’ютерні науки (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інші спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інші спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інші спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інші спеціальності 131 Прикладна механіка (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інші спеціальності 133 Галузеве машинобудування (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інші спеціальності 181 Харчові технології (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
інші спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія (перепідготовка) Фаховий іспит (співбесіда); Додатковий фаховий іспит (співбесіда); Іноземна мова 1р 4м
10 липня 2017 року