Правила прийому

Додаток 4
до Правил прийому на навчання до Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя в 2018 році

Перелік акредитованих та не акредитованих спеціальностей

Бакалавр

Акредитовані:
Код Назва спеціальності
051 Економіка
053 Психологія
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та наносистемна техніка
163 Біомедична інженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка
181 Харчові технології
192 Будівництво та цивільна інженерія
274 Автомобільний транспорт
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
281 Публічне управління та адміністрування
Неакредитовані
Код Назва спеціальності
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
126 Інформаційні системи та технології
241 Готельно-ресторанна справа

Магістр

Акредитовані:
Код Назва спеціальності
051 Економіка
053 Психологія
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
124 Системний аналіз
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153 Мікро- та нано системна техніка
163 Біомедична інженерія
172 Телекомунікації та радіотехніка
181 Харчові технології
192 Будівництво та цивільна інженерія
274 Автомобільний транспорт
281 Публічне управління та адміністрування
Неакредитовані
Код Назва спеціальності
125 Кібербезпека
126 Інформаційні системи та технології
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
30 грудня 2017 року