Правила прийому

Додаток 6
до Правил прийому до Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя в 2017 році

ПЕРЕЛІК НАКАЗІВ
якими визначаються спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

  1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 506 «Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 798/28928.
  2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2016 року № 292 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)», за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2016 року за № 532/28662.
  3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2016 року № 567 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія», за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08 червня 2016 року за № 825/28955.

  4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2016 року № 507 «Про затвердження Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 травня 2016 року за № 784/28914.
Відділення філософії та суспільствознавства
Секція Базова дисципліна Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність)
Педагогіка Українська мова та література 05 – Соціальні та поведінкові науки 053 – Психологія
Відділення екології та аграрних наук
Секція Базова дисципліна Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність)
Екологія Біологія, хімія, українська мова (за вибором) 16 – Хімічна та біоінженерія 163 – Біомедична інженерія
Селекція та генетика Біологія, математика (за вибором) 16 – Хімічна та біоінженерія 163 – Біомедична інженерія
Відділення комп’ютерних наук
Секція Базова дисципліна Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність)
Комп’ютерні системи та мережі Математика 12 – Інформаційні технології 121 – Інженерія програмного забезпечення
122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології
123 – Комп’ютерна інженерія
125 – Кібербезпека
15 – Автоматизація та приладобудування 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем Математика 12 – Інформаційні технології 125 – Кібербезпека
Технології програмування Математика 12 – Інформаційні технології 121 – Інженерія програмного забезпечення
122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології
123 – Комп’ютерна інженерія
Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту Математика 12 – Інформаційні технології 121 – Інженерія програмного забезпечення
122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології
123 – Комп’ютерна інженерія
Інтернет-технології та WEB-дизайн Математика 12 – Інформаційні технології 121 – Інженерія програмного забезпечення
122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології
123 – Комп’ютерна інженерія
15 – Автоматизація та приладобудування 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми Математика 12 – Інформаційні технології 121 – Інженерія програмного забезпечення
122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології
123 – Комп’ютерна інженерія
15 – Автоматизація та приладобудування 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Відділення економіки
Секція Базова дисципліна Шифр та галузь знань Напрям і код підготовки (спеціальність)
Економічна теорія та історія економічної думки Математика 05 – Соціальні та поведінкові науки 051 – Економіка
07 – Управління та адміністрування 071 – Облік і оподаткування
072 – Фінанси, банківська справа та страхування
073 – Менеджмент
074 – Публічне управління та адміністрування
075 – Маркетинг
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Мікроекономіка та макроекономіка Математика 05 – Соціальні та поведінкові науки 051 – Економіка
07 – Управління та адміністрування 071 – Облік і оподаткування
072 – Фінанси, банківська справа та страхування
073 – Менеджмент
074 – Публічне управління та адміністрування
075 – Маркетинг
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Фінанси, грошовий обіг і кредит Математика 05 – Соціальні та поведінкові науки 051 – Економіка
07 – Управління та адміністрування 071 – Облік і оподаткування
072 – Фінанси, банківська справа та страхування
073 – Менеджмент
074 – Публічне управління та адміністрування
075 – Маркетинг
076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
31 січня 2017 року