Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою

Загальна інформація

Із набранням чинності Закону України «Про державну службу» суттєвих змін зазнав порядок вступу на державну службу. Так, однією із загальних вимог до осіб, які претендують на вступ на державну службу, встановлених положеннями статті 20 згаданого Закону, є вільне володіння державною мовою.

Нормами статті 25 Закону визначено, що особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, зокрема має подати посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Відповідно до затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року №301 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя є уповноваженим вищим навчальним закладом, що проводить атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, і має право видавати посвідчення встановленого зразка.

Нормативні документи

Порядок реєстрації на участь в атестації

Реєстрація на участь в атестації у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбувається відповідно до «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №301 від 26.04.2017 року.

Для проходження атестації особа, яка претендує на вступ на державну службу, подає заяву на ім’я ректора університету (заява Заява 1 (PDF, 60.5 KiB).

Особа, яка бажає пройти атестацію, може подати заяву будь-яким зручним для неї способом:

 1. Написати заяву, відсканувати (сфотографувати) її та надіслати на електронну адресу: v_dppcp@ukr.net
 2. Надіслати або подати особисто паперову заяву на поштову адресу: Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню, 46001, м. Тернопіль, вул. Гоголя, 8, корпус № 8, каб. 20.

До заяви потрібно додати оригінал платіжного документа (до електронної заяви — скановану копію) про сплачені кошти за послуги із проведення атестації з державної мови та видачі посвідчення. Реквізити для оплати розміщено в розділі «Вартість послуг за проведення атестації». Особи, які надіслали електронну заяву, оригінал платіжного документа подають особисто секретареві атестаційної комісії в день атестації до початку її проведення.

Атестаційна комісія розглядає подану заяву протягом двох робочих днів після отримання і повідомляє на електронну адресу або телефоном, вказані особою, яка бажає пройти атестацію, про допуск до участі в атестації, а також час і місце її проведення.

Учасник атестації повинен обов’язково мати при собі документ, який посвідчує його особу та підтверджує громадянство України, і прибути у визначені атестаційною комісією час і місце (згідно із графіком атестаційної сесії) для проходження атестації.

Посвідчення вручають учасникам, які успішно пройшли атестацію в університеті, або надсилають рекомендованим листом із повідомленням про вручення за заявою таких осіб протягом 10 календарних днів від дати проходження атестації.

Порядок реєстрації на отримання посвідчення

Особа, яка вільно володіє державною мовою і підтвердить це одним із документів, може звернутися до атестаційної комісії із заявою (заява Заява 2 (PDF, 93.6 KiB)) про видачу посвідчення без проходження атестації (пункт 56 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»).

До заяви повинна бути додана копія документа про відповідний рівень освіти та усі необхідні додатки до нього:

 • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення української мови;
 • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
 • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;
 • диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

При цьому оплачується тільки вартість самого посвідчення.

Порядок атестації

Учасник атестації повинен прибути для проходження атестації у день, час та місце, визначене атестаційною комісією, і мати при собі документ, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України.

До проходження атестації допускають осіб, які своєчасно подали заяву щодо проходження атестації та здійснили оплату послуг за участь в атестації.

Атестація відбувається у два етапи:

1) у письмовій формі, яка включає:

 • письмове завдання з використанням технології тестування;
 • письмовий переказ тексту з фахових питань.

2) усній формі, яка передбачає ділову розмову за визначеним сценарієм (визначеною атестаційною комісією темою).

Час виконання завдання у письмовій формі (тестове завдання та переказ) — 60 хвилин.

Атестація в усній формі розпочинається не раніше як через 60 хвилин і не пізніше ніж 120 хвилин після закінчення атестації в письмовій формі.

Час проходження атестації для кожного її учасника в усній формі до 45 хвилин, з яких 20 хвилин відводиться на ділову розмову за визначеним сценарієм (у тому числі 5 хвилин на підготовку) та не більше ніж 25 хвилин — на повідомлення-презентацію (у тому числі 15 хвилин на підготовку).

За результатами атестації в письмовій та усній формі комісія ухвалює рішення про видачу учасникові, який успішно пройшов атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.

Зразки тестових завдань та перелік тем і сценаріїв

Зразки тестових завдань, тем та сценаріїв для проведення співбесіди
http://nads.gov.ua/page/zrazky-testovyh-zavdan-tem-ta-scenariyiv-dlya-provedennya-spivbesidy

Графік атестаційних сесій

 1. Графік атестаційних сесій на 2017 рік
  • 24.05.2017
  • 31.05.2017
  • 07.06.2017
  • 21.06.2017
  • 12.07.2017
  • 26.07.2017
  • 16.08.2017
  • 30.08.2017
  • 13.09.2017
  • 27.09.2017
  • 11.10.2017
  • 25.10.2017
  • 15.11.2017
  • 29.11.2017
  • 13.12.2017
  • 27.12.2017
 2. Атестаційні сесії при потребі можуть проводитися за індивідуально визначеним графіком.
 3. Початок проведення атестаційної сесії о 10.00 год за адресою:
  м. Тернопіль, вул. Руська, 56, аудиторія 306.
 4. Оприлюднення результатів атестаційної сесії відбувається наступного дня.
 5. Усі зміни та можливу додаткову інформацію буде оприлюднено на сайті університету в розділі «Атестація з української мови».

Вартість послуги за проведення атестації

Вартість послуги за проведення атестації щодо вільного володіння державною мовою становить:

 1. Групова у складі 5-ти чоловік — 460 грн.
 2. Індивідуальна — 760 грн.
 3. Виготовлення посвідчення — 36 грн. (для осіб яким потрібно посвідчення про атестацію щодо вільного володіння державною мовою згідно з п. 56 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» на основі документів про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до нього додатків).

Реквізити за послуги

 1. За проведення атестації щодо вільного володіння державною мовою
  (групова та індивідуальна форма) від П.І.П.
  Одержувач: ТНТУ ім.І.Пулюя
  Банк ДКСУ м.Київ
  МФО 820172
  Р\Р 31254209108829
  Код 05408102
  (З позначенням «атестація укр.мова»)
 2. За посвідчення щодо вільного володіння державною мовою від П.І.П.
  Одержувач: ТНТУ ім.І.Пулюя
  Банк ДКСУ м.Київ
  МФО 820172
  Р\Р 31251209208829
  Код 05408102
  (З позначенням «посвідчення укр.мова»)

Додаткова інформація

Для осіб, які бажають підвищити рівень знання державної мови, на контрактній основі можуть бути організовані курси.

Контакти атестаційної комісії

м. Тернопіль, вул. Гоголя,8, корпус №8, каб.20, відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Контакти атестаційної комісії:

Голова атестаційної комісії — Равлів Ігор Петрович
тел. (0352) 51-97-21
електронна пошта v_dppcp@ukr.net
моб.тел. 067 754-28-26
Секретар атестаційної комісії — Чорняк Марія Михайлівна
моб.тел. 068 335-49-63
Прийом заяв
пн.-пт. з 8.30 до 17.30
обід з 13.00 до 14.00

46001, м. Тернопіль, вул. Гоголя,8, корпус №8, каб.20, відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.