ШАНОВНІ СТУДЕНТИ — ВАШІ ПРАВА!

Скоро розпочнеться новий навчальний рік. Хтось уперше сяде за студентську лаву, а хтось уже буде продовжувати навчання чи завершувати і стане дипломованим фахівцем. Але беззаперечно ця інформація буде корисною для усіх студентів. Погодьтеся, завжди приємно усвідомлювати, що ти на законних підставах можеш вимагати і отримувати певні блага. Тож, уперед! Те, що ми розповімо вам далі, добре запам'ятайте. У житті обов'язково знадобиться.

У статтях 51, 52 Закону України «Про освіту» та 54, 55 Закону України «Про вищу освіту» чітко прописано, що студенти ВНЗ мають право на:

 • вибір форми навчання;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • перерву в навчанні у встановленому законодавству порядку;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
 • участь в об'єднаннях громадян;
 • участь у діяльності органів громадського самоврядування вищого навчального закладу та факультетів, Вченої ради вищого навчального закладу та факультетів, органів студентського самоврядування;
 • обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;
 • студенти, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України;
 • студенти мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

А також студенти зобов'язані:

 • дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
 • дотримуватися моральних, етичних норм;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану, відвідувати заняття;
 • берегти та примножувати найкращі традиції вишу;
 • дбайливо користуватись аудиторним обладнанням, меблями, комп'ютерною технікою, книжковим фондом, іншим майном, що належить навчальному закладу.