Звіт ректора

На засіданні Вченої Ради університету 29 серпня 2013 року було заслухано звіт ректора про діяльність колективу університету у 2012/2013 н.р. та завдання щодо подальшого удосконалення навчально — наукової та фінансово — господарської діяльності. Із матеріалами доповіді можна ознайомитися за посиланням http://tntu.edu.ua/storage/pages/00000243/zvit-rektora2013.pdf