Наукова конференція
«Інститут Президента України в системі державної влади України»

17 січня 2014 року у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на виконання плану заходів з підготовки та відзначення 80-річчя від дня народження Леоніда Макаровича Кравчука (згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 591), відбулася Наукова конференція «Інститут Президента України в системі державної влади України».

У роботі конференції взяли участь Перший Президент незалежної України Леонід Макарович Кравчук, міністр освіти і науки України Дмитро Табачник, Радник чинного Президента України Марина Ставнійчук, провідні науковці України, представники органів державного управління та громадських організацій.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя на цьому поважному заході представляли завідувач кафедри державного управління і економіки д.н. держ.упр., професор М.І. Рудакевич та д.е.н., професор кафедри фінансів, обліку і контролю О.В. Панухник.

Метою конференції стало обговорення питань значення інституту Президента у сучасних державотворчих процесах, його роль як ініціатора нагальних соціально-політичних та економічних реформ, так і модератора перебігу певних процесів, що потребують негайного реагування.

Наші професори, відповідно до своїх наукових інтересів, прийняли участь у роботі секцій. Зокрема, професор Рудакевич М.І. виступила з доповіддю «Інститут президентства в Україні: проблеми лідерства» у секції № 1 «Інститут Президента в державному управлінні України». Професор кафедри фінансів, обліку і контролю Панухник О.В. з доповіддю «Модернізаційний підхід до управління територіальним розвитком» працювала у секції № 3 «Інститут Президента в системі визначення та реалізації стратегічних пріоритетів розвитку трансформаційної економіки України».

Проведення наукової конференції за такою проблематикою ще раз підтвердило прагнення науки безпосередньо долучитися до процесів стабілізації політичної влади, підвищення її ефективності при визначенні та реалізації пріоритетних стратегічних напрямків розвитку сучасного українського суспільства.

Примітка. Фото надано прес-центром КНУ імені Тараса Шевченка.