Консолідований рейтинг вузів України у 2014 році

Консолідований рейтинг вузів України у 2014 році включає 292 вищих навчальних заклади III-IV рівнів акредитації.

Як вихідні дані для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України, використані найавторитетніші серед експертів та засобів масової інформації рейтинги вузів: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Вебометрикс», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів.

Консолідований рейтинг підсумовує загальні рейтингові місця вузів за версією «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Вебометрикс».

За результатами консолідованого рейтингу кращих вузів західного регіону України у 2014 році Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя посів п'яте місце.

За результатами консолідованого рейтингу вузів України у 2014 році Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя посів двадцять перше місце.

Консолідований рейтинг вузів України
Назва навчального закладу Місце у загальному рейтингу Топ 200 Україна Webometrics Scopus Підсумковий бал
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1 1 1 1 3
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 2-3 1 2 5 8
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 2-3 3 3 2 8
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 4 5 4 9 18
Львівський національний університет імені Івана Франка 5 9 13 3 25
Національний університет "Львівська політехніка" 6 6 10 12 28
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 7 19 14 4 37
Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського 8 26 6 14 46
Донецький національний технічний університет 9-10 16 11 20 47
Національний університет "Києво-Могилянська академія" 9-10 4 20 23 47
Національний університет біоресурсів і природокористування України 11 12 9 27 48
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 12 23 21 7 51
Харківський національний університет радіоелектроніки 13 14 22 17 53
Національний авіаційний університет 14 15 8 31 54
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" 15 17 18 22 57
Сумський державний університет 16 37 5 18 60
Донецький національний університет 17 20 34 15 69
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 18 31 38 6 75
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 19 39 26 11 76
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 20 10 62 8 80
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 21 29 15 48 92
Одеський національний політехнічний університет 22 32 37 29 98
Національний гірничий університет 23 7 16 79 102
Вінницький національний технічний університет 24 30 24 49 103
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 25 27 30 54 111
Київський національний університет технологій та дизайну 26-27 24 50 40 114
Національний університет харчових технологій 26-27 35 44 35 114
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 28 8 90 19 117
Севастопольський національний технічний університет 29 73 23 26 122
Буковинський державний медичний університет 30-31 68 12 43 123
Національна металургійна академія України 30-31 11 71 41 123
Тернопільський національний економічний університет 32 45 17 63 125
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 33 57 58 13 128
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова 34 21 7 101 129
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 35 25 35 78 138
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 36 13 48 90 151
Дніпропетровська медична академія 37 51 79 25 155
Одеський національний медичний університет 38 49 76 33 158
Запорізький національний технічний університет 39 48 73 42 163
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 40-41 34 36 97 167
Київський національний торговельно-економічний університет 40-41 22 60 85 167
... ... ... ... ... ...

Кращі вузи західного регіону України
Назва навчального закладу Місце Місце у загальному рейтингу Топ 200 Україна Webometrics Scopus Підсумовий бал
Львівський національний університет імені Івана Франка 1 5 9 13 3 25
Національний університет "Львівська політехніка" 2 6 6 10 12 28
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 3 18 31 38 6 75
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 4 19 39 26 11 76
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 5 21 29 15 48 92
Буковинський державний медичний університет 6 30-31 68 12 43 123
Тернопільський національний економічний університет 7 32 45 17 63 125
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 8 33 57 58 13 128
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 9 40-41 34 36 97 167
Ужгородський національний університет 10 43-44 41 125 10 176