Круглий стіл
«Енергоефективність. Залучення коштів вітчизняних
та міжнародних кредитних установ
для зменшення споживання енергоресурсів»

Твердження про те, що завдання академічної школи — надавати студентам освітню послугу, а не готувати їх до роботи, застаріло. Не викликає сумнівів, що якнайскоріше університети мають змінити модель, за допомогою якої вони пропонують свої освітні послуги, оскільки очікування самих студентів також суттєво змінились, адже вони інвестують значні кошти та свій час в отримання вищої освіти. Університети мають переорієнтуватись на надання практичних навичок та активне залучення бізнесу для їх передачі.

Щодо сфери досліджень, то у переважній більшості, науковці здійснюють їх ізольовано від бізнесу і пропонують уже готовий результат, сподіваючись зацікавити ним підприємницькі структури. Крім того, виникає багато запитань щодо інтелектуальної власності та розрахунків. Бізнес має бути залучений до процесу дослідження, і чим на більш ранніх стадіях він увійде у цей процес, тим більш ефективними будуть його результати.

Окреслені проблеми стали предметом обговорення під час круглого столу на тему: «Енергоефективність. Залучення коштів вітчизняних та міжнародних кредитних установ для зменшення споживання енергоресурсів», який відбувся 17 березня 2015 року з ініціативи кафедри економіки та фінансів (завідувача кафедрою д.е.н., професора Панухник Олени Віталіївни) спільно з представниками ПАТ «ТерА» (заступником генерального директора з економічних питань Кошмаком Олексієм Сергійовичем, економістом Тарнавським Володимиром Степановичем) та за участі представників кафедри обладнання харчових технологій (завідувача кафедри д.т.н., професора Вітенько Тетяни Миколаївни), навчально-наукового інституту інформаційних систем (директора ННІІС Химича Григорія Петровича).

Обмін досвідом практиків і теоретиків з питань енергоефективності проходив у невимушеній атмосфері за чаєм і солодощами від кондитерського підприємства «ТерА». Науковці й виробничники обговорили важливі та актуальні питання щодо можливостей підвищення енергоефективності на ПАТ «ТерА» та можливих напрямків їх ефективного впровадження на підприємстві.

До дискусії долучились Сівчук Ірина Петрівна (к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів), Винник Тетяна Михайлівна (к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів), Подвірна Тетяна Володимирівна (к.е.н, інженер кафедри економіки та фінансів), Олексій Марія Василівна (студентка, група ПФс-41).

Робота круглого столу була успішною, учасники змогли зробити низку висновків, зокрема, щодо нагальної необхідності перейти до сприйняття роботодавців як кінцевих споживачів освітніх послуг; університети повинні змінити свою модель функціонування та стати високоефективним бізнесом; необхідно привести структуру навчальних закладів у відповідність до потреб економіки; бізнес має визначитись з кваліфікаційною потребою у кадрах в довгостроковій перспективі; а також потрібно розвивати механізми інвестування бізнесу у науково-дослідницьку діяльність.