Міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації
із залученням молодіжного ресурсу»

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя запрошує взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу», яка відбудеться 15 - 17 жовтня 2015 року.

Напрямки роботи конференції:

  1. Вектори формування потенціалу регіонального розвитку туризму та рекреації: функціональне навантаження та потенційні можливості
  2. Інституційні основи управління регіональним розвитком туризму та рекреації
  3. Інструментальна складова управління регіональним розвитком туризму та рекреації: зарубіжний досвід і практика в Україні
  4. Фінансово-економічне та обліково-статистичне забезпечення регіонального розвитку туризму та рекреації
  5. Інфраструктурна і логістична компоненти регіонального розвитку туризму та рекреації в контексті підвищення рівня сервісизації надання туристичних послуг
  6. Технологічний супровід управління регіональним розвитком туризму та рекреації
  7. Природоресурсний базис регіонального розвитку туризму та рекреації
  8. Моделювання та інформатизація ринку туристичних послуг регіону
  9. Особливості здійснення підготовки фахівців у сфері туризму та рекреації на вітчизняному ринку освітніх послуг
  10. Формування регіональної молодіжної політики в галузі розвитку туризму та рекреації: збалансування очікувань на макро- і мезо- рівнях щодо використання молодіжного ресурсу

Реєстраційна форма та інформація про конференцію: