Міжнародна науково-практична конференція

«Особливості організації менеджменту інноваційної діяльності в умовах регіону»

27 - 28 лютого 2009 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Особливості організації менеджменту інноваційної діяльності в умовах регіону»

В її роботі взяли участь 87 осіб, у т.ч. представники обласної державної адміністрації, міської ради, спеціалісти головниого управління економіки, спілки підприємців і роботодавців, зацікавлених громадських організацій (Академії соціального управління, Центру соціологічних досліджень, Наукового товариства ім. Шевченка), представники ВНЗ Києва, Тернополя, Львова,Вроцлава (Економічного університету, Польща), Жешува (Жешівського університету, Польща), Лодзі (Вищої школи гуманістично-економічної, Польща), Познані (Економічного університету, Польща).ВУЗів Києва, Тернополя, Львова, Жешува, Лодзі, Познані. Серед них:

Конференцією розглянута наступна тематика:

 1. Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності в умовах регіону на сучасному етапі.
 2. Особливості впровадження інноваційної діяльності та вплив його на розвиток підприємництва в галузях національної економіки.
 3. Вплив органів влади та місцевого самоврядування на розвиток інноваційної діяльності у невиробничій сфері.
 4. Шляхи вдосконалення методів регіонального управління інноваційною діяльністю.
 5. Про можливості використання іноземного досвіду в формуванні організаційних засад менеджменту інноваційної діяльності.

В роботі конференції працювала студентська секція, на якій з науковими доповідями виступили студенти з Києва, Тернополя, Вроцлава, Познані.

Оргкомітетом конференції відмічені наукові роботи студентів

 • Економічного університету у Вроцлаві: Марти Консенсюш, Катажини Шиманської, Агнешки Левіскої, Магдалени Зуг;
 • Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя: Оксани Борейко, Іванни Луциків, Юлії Лихої;
 • Київського національного університету технології і дизайну: Павла Ямка.

За підсумками Міжнародноїнауково-практичної конференції «Особливості організації менеджменту інноваційної діяльності в умовах регіону» підготовлені рекомендації.

Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції «Особливості організації менеджменту інноваційної діяльності в умовах регіону»

Узагальнення результатів дискусії з теоретичних та практичних досліджень щодоперспектив розвитку менеджменту інноваційної діяльності регіону, удосконалення організаційно-економічних механізмів його становлення дало можливість виробити наступні висновки і рекомендації:

 1. Теоретико-методологічні основи організації менеджменту інноваційної діяльності в умовах ринкової трансформації свідчить про необхідність системного удосконалення підходів до його організації як у державі загалом і регіонах зокрема.
 2. Реформування вітчизняної сфери інноваційної діяльності підтверджує правомірність, доцільність застосовувати в Україні світовий досвід у цій сфері діяльності із найвищим економічним ефектом.
 3. Рекомендувати регіональним органам управління повсякчас сприяти пріоритетному розвитку впровадженню досягнень науки і техніки, НТП в рамках реалізації Програми розвитку інноваційної діяльності в Україні.
 4. Впровадження економічних механізмів зацікавленості розвитку інноваційної діяльності повинні вирішуватися комплексно, виходячи зі специфічних особливостей розвитку регіону. Виходячи з цих міркувань, слід створити регіональну та центральну ради з розвитку менеджменту інноваційної діяльності, рішення якої повинні мати в регіонах вагу рішень Уряду. У вищих навчальних закладах відкрити спеціалізацію «Менеджменту інноваційної діяльності».
 5. Орієнтувати державну політику на сприяння розвитку інноваційної діяльності у контексті вступу України в СОТ та Європейського союзу що не лише збільшить інвестиційну привабливість інноваційних проектів, що неминуче мультиплікативно збільшить ВВП та допоможе економіці країни у стислі строки вийти із кризового стану.
 6. Розвиток ринкових відносин в Україні на сучасному етапі створює реальні передумови для набуття менеджменту інноваційної діяльності оптимальної функціонально-організаційної структури.
 7. Установам, підприємствам та організаціям що безпосередньо здійснюють управління інноваційною діяльністю, у своїй діяльності доцільно перейти від прямого адміністрування до економічного впливу на регіональний інноваційний процес.
 8. Подальша трансформація інноваційних процесів у руках держави дозволить перевести їх управління на якісно нову основу – «електронну нервову систему» – та здійснить на світових інноваційних ринках ефективну промоцію регіональному інноваційному продукту завдяки мережі Інтернет.

Втілення в життя усіх означених рекомендацій, стратегій та програм багато в чому залежить від ініціативи, професіоналізму працівників Державної служби та органів місцевого самоврядування, науковців та практиків. Запропоновані у дискусіях економічні механізми становлення менеджменту інноваційної діяльності та шляхи удосконалення методології та організації регіонального процесу, практична реалізація висновків і рекомендацій створять необхідні умови ефективного господарювання як на рівні регіонів, так і інституційних одиниць, що його утворюють на рівні національної економіки.

Матеріали конференції будуть видані у Збірнику наукових праць: «Соціально-економічні проблеми і Держава»

Співголова організаційного комітету конференції, завідувач кафедри менеджменту підприємницької діяльності,
д.е.н., проф. Б.М. Андрушків