Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги»

8 - 10 жовтня 2015 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги». Організаторами конференції виступили кафедра промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, кафедра менеджменту Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут», Академія технічно-гуманітарна (Польща), Вища школа Гуманітас (Польща).

Конференція проходила у туристичному комплексі «Буковель» на базі відпочинку «Синя гора» (с. Поляниця Івано-Франківської області).

Робота Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги» проходила у вигляді круглого столу з поетапним обговоренням тематичних напрямів конференції:

  • Сучасна парадигма маркетингу нові інструменти і технології;
  • Управління маркетинговою діяльністю в умовах інноваційного розвитку економіки;
  • Маркетингові аспекти управління сферою освіти;
  • Маркетингові технології підприємств сфери туристичних послуг.

У рамках конференції були заслухані та обговорені доповіді, що охоплювали низку методологічних і теоретичних аспектів маркетингу та проблем управління попитом на товари і послуги, зокрема такі: «Комплекс узгоджених стратегій туристичного підприємства» (д.е.н., професор Шульгіна Л.М., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»); «Формування маркетингової стратегії підприємства з використанням моніторингу» (д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньо-економічної діяльності Кузнецова І.О., Одеський національний економічний університет); «Споживча цінність інновацій сучасних бізнес-моделей» (к.е.н., доцент Артеменко Л.П., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»); «Управління маркетинговою діяльністю підприємства» (к.е.н, ст. викл. Мисько Г.А., Одеський національний економічний університет).

Перший день роботи конференції завершився екскурсією туристичним комплексом «Буковель», де учасники конференції познайомились із неповторною красою Карпат.

Другий день конференції був направлений на продовження роботи круглого столу, зокрема, було розглянуто наступні теми: «Обґрунтування створення транспортно-логістичного кластеру м. Тернополя» (к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики ТНТУ Дмитрів Д.В.), «Рекрутинг студентів — основне завдання вищих навчальних закладів» (к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу Семенюк С.Б..), «Маркетингові заходи на виконання державної цільової соціальної програми з протидії торгівлі людьми у Тернопільській області» (к.е.н., доцент кафедри промислового маркетингу ТНТУ Борисова Т.М.).

За результатами роботи Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги» видано збірник тез доповідей, а також планується видання колективної монографії.