У ТНТУ відбулася міжнародна конференція
«Філосфські виміри техніки»

30 листопада - 1 грудня 2016 року у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя відбулася І Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів «Філософські виміри техніки», присвячена Всесвітньому Дню філософії.

Конференцію відкрив проректор з наукової роботи доктор технічних наук, професор Рогатинський Р.М., привітали учасників конференції декан факультету по роботі з іноземними студентами кандидат фізико-математичних наук, доцент Ковалюк Б.П. та завідувач кафедри українознавства та філософії доктор філософських наук, професор Довгань А.О., який наголосив на актуальності філософського осмислення феномену техніки.

Під час пленарного засідання з доповідями виступили молоді вчені Оробчук О., Дідич І., Коноваленко С., Лібусь Т, повідомлення яких охоплювали широке коло питань історії та теорії філософії техніки. Окрему увагу привернуло дослідження Безуха Дмитра «Кібернетичний контроль людських дій — організаційна парадигма суспільства ХХІ ст.», в якій науковець зазначив про умовність конфіденційності приватної інформації та роль контролю за особистим життям громадян з боку органів державної влади за допомогою інформаційних технологій. Цікавим було повідомлення студента з Нігерії Чарльза Емесобума про феномен «хакатонів» — періодичні зібрання, на яких програмісти й інші спеціалісти, що працюють в сфері комп’ютерних технологій, об’єднуються навколо роботи над певним проектом. Асистентка кафедри українознавства та філософії Чоп Тамара висвітлила інший бік сприйняття техніки, аналізуючи її вплив на мистецтво, зокрема на формування цілісної концепції футуризму, відомого світу іменами К. Малевича, О. Богомазова, Т. Марінетті, Л. Балла.

Секційні засідання зацікавили учасників доповідями про «Великий адронний колайдер» студента Лисенко Я., «Філософський зміст спеціальної теорії відносності А. Ейнштейна» в блискучому виконанні Луцишина Р., «Кіборгізація сучасного світу» Казмірчука В., «Філософії зброї» Чепурного Р. та багатьма іншими дослідженнями, які розкрили актуальність сприйняття проблем техніки власне з позиції філософського осмислення, що дозволяє поглянути на процес не лише з позиції прогресивного оптимізму, але й з точки зору його обернутості до людини, усвідомлення наслідків і відповідальності, які тягне за собою всезростаючий технократизм.

Загалом учасниками міжнародної конференції стали представники з майже десятка українських та зарубіжних вищих навчальних закладів: Державної Вищої Технічно-економічної школи ім. кс. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща); Державного університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Польща); Державного університету «Люблінська Політехніка» (м. Люблін, Польща); Варшавського університету (м. Варшава, Польща); Опольського політехнічного університету «Опольська політехніка» (м. Ополє, Польща); Київського національного університету імені Т. Шевченка; Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна); Національного університету «Острозька академія»; Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

Заявлені учасниками тези опубліковані у електронному збірнику.