До уваги здобувачів вчених звань!

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 174 від 06.02.2017, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2017 р. за № 245/30113 внесено зміни до ПОРЯДКУ присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2016 року за № 183/28313.

Із Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам із змінами можна ознайомитись за посиланням http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16/paran14#n14