Зустріч студентів з адміністрацією факультету

6 квітня 2017 року в читальній залі бібліотеки університету відбулася зустріч студентів факультету економіки та менеджменту з адміністрацією факультету, а саме з деканом — к.е.н., доцентом Ціх Галиною Володимирівною та заступниками декана:

  • з навчальної роботи — к.е.н., доцентом Винник Тетяною Михайлівною;
  • з наукової роботи та міжнародної діяльності — к.е.н., доцентом Мариненко Наталією Юріївною;
  • з виховної роботи — к.е.н., доцентом Гарматюк Оксаною Олегівною.

Під час зустрічі обговорювались питання стипендіального забезпечення, зокрема було ґрунтовно роз’яснено «Положення про стипендіальне забезпечення і порядок призначення стипендії студентам, аспірантам і докторантам Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»; питання наукової студентської роботи, участі у конференціях та міжнародної співпраці (практики, стажування, навчання за подвійними дипломами). Обговорювались також питання участі студентів ФЕМ у Спартакіаді ТНТУ імені Івана Пулюя серед факультетів, культурно-мистецьких та просвітницьких заходах, що проводяться в університеті. Жвавий інтерес викликали питання умов проживання у студентських гуртожитках.

Зустріч була інформативною та корисною для студентів. Студенти отримали вичерпні відповіді на питання, які їх цікавили. Також декан факультету закликала студентів активніше брати участь у житті університету, долучатись з певними ініціативами та пропозиціями для покращення життя студентства.