Оголошення

8 червня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.02 відбудеться захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук із спеціальності 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» здобувача Чвартацького Р.І.

Матеріали дисертації розміщені на сайті університету в інституційному репозитарії ELARTU: