До відома матеріально відповідальних осіб усіх структурних підрозділів !

Відповідно до постанови КМУ від 08.11.2007 р. №1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності» списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), вартість яких становить менше як 1 тис. грн. здійснюється за рішенням керівника даної установи, а якщо вартість становить більше, як 1 тис. грн. здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України та за пропозиціями Фонду державного майна.
Виходячи з вище вказаного, матеріально відповідальним особам необхідно подавати у бухгалтерію до 25 числа поточного місяця перелік матеріальних цінностей зношених, морально застарілих, непридатних до використання з оформленням відповідних актів на матеріальні цінності, які підлягають списанню через КМУ згідно встановленого порядку вартістю більш, як 1 тис. грн.

Бухгалтерія
каб.212