На виконання листів Міністерства освіти і науки України № 611-341, № 611-342, № 611-343, № 611-344, № 611-345 від 19.03.2009р. в університеті проводиться комплекс заходів з підготовки до проведення ліцензійної експертизи з:

  1. Підвищення кваліфікації фахівців за акредитованими напрямами (спеціальностями). Додаткову інформацію можна отримати в Центрі перепідготовки та післядипломної освіти за телефоном 25-24-77. Відповідальна особа – доцент Савків Володимир Богданович.
  2. Ліцензування підготовки магістрів зі спеціальності 8.050209 «Менеджмент інноваційної діяльності» за денною та заочною формами. Додаткову інформацію можна отримати на кафедрі менеджменту підприємницької діяльності за телефоном 23-51-14. Відповідальна особа – доцент Вовк Юрій Ярославович.
  3. Збільшення ліцензованого обсягу підготовки магістрів зі спеціальності 8.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» за денною формою – 20 осіб та заочною формою навчання – 20 осіб. Додаткову інформацію можна отримати на кафедрі систем енергоспоживання і комп'ютерних технологій в енергетиці за телефоном 27-86-49. Відповідальна особа – доцент Буняк Олег Андроникович.
  4. Збільшення ліцензованого обсягу підготовки магістрів зі спеціальності 8.092502 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» за заочною формою навчання – 25 осіб. Додаткову інформацію можна отримати на кафедрі комп’ютерно-інтегрованих технологій за телефонами: 25-77-93, 25-88-51. Відповідальна особа – доцент Микитишин Андрій Григорович.
  5. Збільшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців з напряму, спеціальності 6.090700 (6.050901 «Радіотехніка») за денною формою – 50 осіб та заочною формою навчання – 50 осіб, 7.090703 «Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення» за денною формою – 50 осіб та заочною формою навчання – 50 осіб. Додаткову інформацію можна отримати на кафедрі радіо-комп’ютерних систем за телефоном 28-35-52. Відповідальна особа – старший викладач Химич Григорій Петрович.

Ректорат