Оголошення

3 липня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.03 відбудеться захист кандидатської дисертації із спеціальності 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти» здобувача Р.О. Бици.

Матеріали дисертації розміщені на сайті Університету в інституційному репозитарії ELARTU: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/20881