Дистанційне складання екзамену з фаху

15 червня 2017 року на базі кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя було проведено дистанційне складання екзамену з фаху студента групи ПМдн-41 Рожко Едуарда Сергійовича, який на даний час проживає у Сполучених Штатах Америки та навчався дистанційно.

Відповіді студента оцінювала комісія на чолі з головою Загородною Ольгою Михайлівною, канд. екон. наук, доцентом кафедри ревізії, обліку і аналізу Тернопільського національного економічного університету. До складу комісії увійшли: Федорович Р.В., канд. екон. наук, проф., завідувач кафедри промислового маркетингу; Винник Т.М., канд. екон. наук, доцент, заступник декана ФЕМ; Фалович В.А., канд. екон. наук, доцент кафедри промислового маркетингу; Голда Н.М., канд. екон. наук, доцент кафедри промислового маркетингу. Також у засіданні взяв участь проректор з науково-педагогічної роботи канд. техн. наук, доцент Дячук С.Ф.

Складання іспиту проводилося віддалено через Інтернет з використанням програми Skype. По завершенні підготовки студент відповів на запитання членів комісії та присутніх.

За результатами складання екзамену з фаху Едуард Рожко отримав оцінку «відмінно», йому присвоєно професійну кваліфікацію «Організатор із збуту» та освітній ступінь бакалавр за спеціальністю «6.030507 маркетинг».