Відомий учений прочитав лекції в університеті

З 14 по 16 червня у Тернопільському національному технічному університеті ім. Івана Пулюя з циклом лекцій виступив директор Українського мовно-інформаційного фонду НАНУ лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки академік НАН України доктор технічних наук, професор Володимир Анатолійович Широков — відомий учений в галузі прикладної, математичної та структурної лінгвістики.

В. А. Широков засновник української наукової школи використання інформаційних технологій у мовознавчих студіях, автор інформаційної теорії лексикографічних систем, теорії семантичних станів, що стала базою формалізованого опису широкого кола мовних явищ, творець Українського лінгвістичного порталу www.ulif.org.ua та концепції Всеукраїнського лінгвістичного діалогу. У його науковому доробку понад 200 наукових публікацій, серед яких колективні та індивідуальні монографії, зокрема «Інформаційна теорія лексикографічних систем», «Феноменологія лексикографічних систем», «Дієслово в лексикографічній системі», «Елементи лексикографії», «Корпусна лінгвістика», «Мова. Інформація. Система» та ін.

В. А. Широков створив та очолив у 1991 році Український мовно-інформаційний фонд (УМІФ) НАН України. Це унікальна науково-дослідна установа зі статусом інституту Національної академії наук України, яка підпорядкована Відділенню літератури, мови та мистецтвознавства НАН України. Основні наукові здобутки інституту стосуються комп’ютерної лексикографії. Українським мовно-інформаційним фондом створено перший в Україні комп’ютерний лінгвістичний корпус, який містить електронну бібліотеку морфологічно анотованих українських текстів та електронний каталог цифрової лексичної картотеки з розвиненими мовно-інформаційними функціями. На сьогодні цей лінгвістичний корпус налічує близько 100 млн. слововживань. Сформовану УМІФ словникову базу рішенням Уряду України у 2004 р. внесено до Державного реєстру наукових об’єктів, які становлять національне надбання України.

За час перебування у Тернополі В. А. Широковим було прочитано три лекції: «Еволюція як універсальний природний закон (пролегомени до наукової дискусії про майбутню загальну теорію еволюції)», «Системна семантика тлумачних словників» і «Національна система лінгвістичних ресурсів та національна лінгвістична інфраструктура». Перша лекція була присвячена дослідженням ученого загальних проблем розвитку Всесвіту та людства: що таке еволюція, чому і як еволюціонує світ, що чекає людство у далекому та близькому майбутньому. Другу лекцію було присвячено проблемам системних відношень, що діють на лексикографічних структурах тлумачних словників, та їх взаємозв’язку з системною будовою української мови. У третій лекції було зроблено огляд та аналіз національної лінгвістичної інфраструктури і національних лінгвістичних ресурсів та висвітлено інформаційні аспекти наукового опису мови.