Акредитація напрямів підготовки

З 19 по 21 червня 2017 року в університеті проведена акредитаційна експертиза підготовки здобувачів вищої освіти напрямів підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» галузі знань 0514 «Біотехнологія» та 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура».

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи (6.051402 «Біомедична інженерія»)

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи (6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)»)