З перемогою у конкурсі!

Первинна профспілкова організація студентів
Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя

ВІТАЄ

випускника університету, магістра з металорізальних верстатів та систем та управління інноваційною діяльністю, переможця у конкурсі студентських наукових робіт Стипендіальної програми «Завтра.ЮА» у 2014/2015 навчальному році — Грушицького Олега

та його наукового керівника, Заслуженого винахідника України, к.т.н., професора кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин, Лауреата премії імені Івана Пулюя —
Кривого Петра Дмитровича

з другою перемогою у Всеукраїнському конкурсі Стипендіальної програми ЗАВТРА.UA 2016/2017 навчального року та зайнятим першим місцем у науковому напрямку «Інженерія та енергетика».

Вітаємо та бажаємо подальших творчих успіхів!