Оголошення

19 жовтня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.02 відбудеться захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва» здобувача Федченко З.А.

Матеріали дисертації розміщені на сайті Університету в інституційному репозитарії ELARTU: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21935