Професор Жак Фресар прочитав лекції студентам ТНТУ

31 жовтня - 1 листопада 2017 року у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя з науково-освітнім візитом перебував професор Університету П’єра і Марії Кюрі Париж та Вищої школи фізики Парижу ESPСІ Paris Tech, почесний доктор ТНТУ Жак Фресар (Jacque Fraissard).

В рамках франко-української наукової кооперації, яку впродовж тривалого часу розвиває центр франко-української наукової кооперації, кафедра програмної інженерії та лабораторія моделювання масопереносу в неоднорідних нанопористих середовищах під науковим керівництвом доктора фіз.-мат.наук, професора Петрика Михайла Романовича спільно з лабораторією фізики матеріалів ESPСІ Paris Tech (проф. Ж.Фресар) за Програмою спільних дій між Україною і Францією в галузі науково-технологічного співробітництва сторони провели робочі зустрічі та наради. Обговорювались питання вдосконалення методик вивчення наукової французької та англійської мов, мовної та професійної практики у французьких лабораторіях, спільної підготовки магістрів та докторатів за Програмою Co-tutelle та Програмою подвійних дипломів магістрів.

Було прочитано курс лекцій англійською мовою (з вибраних розділів фізики) на тему «Технології NMR-аналізу в твердих тілах».

Тематика лекцій викликала неабияке зацікавлення у представників кафедри програмної інженерії, кафедри фізики, біотехнічних систем, інформатики і математичного моделювання, факультету по роботі з іноземними студентами й інших. Загалом лекції відвідали більше 125 студентів та викладачів університету. У перспективі очікується продовження курсу з даної тематики уже у весняному семестрі 2018 року.