Оголошення

14 грудня 2017 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.03 відбудеться захист кандидатської дисертації із спеціальності 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини» здобувача Стадника О.Б.

Матеріали дисертації розміщені на сайті університету в інституційному репозитарії ELARTU: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/22392