Представники університетської спільноти вшанували пам’ять Богдана Гаврилишина

9 листопада 2017 року відбувся науковий семінар, присвячений пам’яті Почесного доктора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, видатного українського, канадського та швейцарського економіста, професора, мецената, громадського діяча Богдана Гаврилишина (19.10.1926 – 24.10.2016).

Проректор з наукової роботи, д.т.н., проф. Рогатинський Р.М. відзначив внесок Богдана Гаврилишина у становлення української держави, здобуття нею незалежності та визнання у всьому світі, а також вагомий особистий внесок у розвиток національної економічної освіти та освіти в галузі менеджменту.

Із доповідями про науковий доробок вченого, його світоглядну концепцію, що дає змогу аналізувати глобальні цивілізаційні процеси, порівнювати різні країни та суспільства і передбачати перебіг їх подальшої еволюції виступили декан факультету економіки та менеджменту, к.е.н., доц. Ціх ГВ., заступник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності, д.е.н., доц. Мариненко Н.Ю., д.держ.упр., проф. кафедри менеджменту у виробничій сфері Рудакевич М.І., к.е.н., доц. кафедри економіки та фінансів, голова громадської організації «Демальянс Тернопільщини» Кудлак В.Я.

Модератор заходу Наталія Мариненко, цитуючи академіка І. Дзюбу, зазначила, що «ідеї, висловлені Богданом Гаврилишиним у праці “До ефективних суспільств. Дороговкази в майбутнє” (доповідь Римському Клубові, 1980 р.), не тільки виявилися прогностичними, а й надалі залишаються актуальними, тому що вони, поставши як узагальнення досвіду багатьох суспільств, враховують увесь спектр економічних, політичних, культурних, національно-звичаєвих факторів буття кожного народу».