На конференції в ТНТУ зібрались молоді науковці зацікавлені трансформаціями сучасних технологій

Близько 100 молодих науковців, зацікавлених трансформаціями сучасних технологій у світі, стали учасниками VІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій», що днями відбулася у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Конференція працювала за напрямками:

  • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
  • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
  • сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні;
  • сучасні технології на транспорті
  • комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
  • електротехніка та енергозбереження;
  • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
  • економічні та соціальні аспекти нових технологій.

На пленарному засіданні виступили учасники з Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького – Аліна Ільїнська з доповіддю «Кріопорошки в якості біодобавок у молочних продуктах лікувального-профілактичного спрямування», Національного університету водного господарства та природокористування України Наталя Іванчук з доповіддю «Про застосування розпаралелення обчислень в пакеті FREEFEM++ в задачах гео-гідродинаміки», Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Володимир Крупа з доповіддю «Обгрунтування параметрів розточних інструментів з асиметричним розміщенням лез для обробки глибоких отворів» та Сергій Поталіцин з доповіддю «Світлові прилади із компактними люмінесцентними лампами».

Загалом на конференцію було подано 422 тези доповідей від 964 учасників.

Збірники тез доповідей VІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій»