До відома членів вченої ради!

Чергове засідання вченої Ради переноситься з 19 грудня на 14 грудня 2017 року.

Початок засідання — 11.00. Місце проведення — ауд.79.

Порядок денний:

 1. Балотування щодо присвоєння вченого звання професора кафедри харчової біотехнології і хімії д.вет.н., доц. Кухтину Миколі Дмитровичу.
  Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М.
 2. Балотування щодо обрання на посаду:
  2.1. Завідувача кафедри:
  • української та іноземних мов к.пед.н., доц. Баб‘як Жанни Володимирівни;
  • біотехнічних систем к.т.н., доц. Яворської Євгенії Богданівни.
  2.2. Професора кафедри:
  • українознавства і філософії д.філос.н., доц. Довганя Анатолія Олексійовича (0,65 окладу);
  • будівельної механіки д.т.н., проф. Лучка Йосипа Йосиповича (0,5 окладу);
  • економіки та фінансів д.е.н., проф. Мариненко Н.Ю;
  • програмної інженерії д.т.н., проф. Пастуха Олега Анатолійовича;
  • біотехнічних систем д.т.н., проф. Ткачука Романа Андрійовича;
  • харчової біотехнології і хімії д.т.н., проф. Юкала Володимира Глібовича;
  • математичних методів в інженерії д.т.н. Яснія Олега Петровича;
  Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М.
 3. Підсумки наукової роботи університету за 2017 рік та основні напрями і завдання наукової діяльності на 2018 рік.
  Доповідачі: проректор з наукової роботи Рогатинський Р.М., голова комісії з питань науки Кривень В.А.
 4. Про науково-методичне забезпечення електронного навчання в університеті.
  Доповідачі: проректор з науково-педагогічної роботи Дячук С.Ф., голова комісії з проблем навчання Підгурський М.І.
 5. Підсумки господарської діяльності університету у 2017 році та затвердження плану робіт на 2018 р.
  Доповідач: проректор з адміністративно-господарської роботи Клепчик В.М.
 6. Затвердження рекомендацій НТР.
  Доповідач: вчений секретар Крамар Г.М.