На конференції трудового колективу університету обговорили ряд важливих питань

12 грудня 2017 року у читальній залі науково-технічної бібліотеки відбулася конференція трудового колективу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Відповідно до реєстраційних списків участь в конференції взяли 140 делегатів зі 180 делегатів, що становить 78% від статутного складу конференції трудового колективу. Такий кількісний склад дозволив визнати конференцію правомочною та уповноваженою приймати рішення.

На конференції трудового колективу університету було розглянуто ряд важливих питань. Затверджено нову редакцію Статуту університету, проведено ротацію складу делегатів конференції трудового колективу та членів вченої ради. Також Рішенням конференції визначено уповноваження вченої ради для вирішення питань щодо заснування юридичних осіб в установленому законодавством України порядку.

Одним з ключовим питань порядку денного конференції став звіт ректора університету д.т.н., професора П.В. Яснія за звітний період. Ректором було всебічно проаналізовано роботу колективу університету з усіх напрямків діяльності — навчально-виховного процесу, наукової роботи, міжнародної співпраці, розвитку матеріально-технічної бази університету.

За результатами роботи конференції звіт ректора одноголосно затверджено, а роботу ректора схвалено.

Пропонуємо ознайомитись із Звітом ректора про діяльність університету за період з 26.11.2016р. по 12.12.2017р. (PDF, 4.4 MiB)