Відкрито доступ до електронної наукової бази Scopus

Шановні користувачі! Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1286 від 19.09.2017 року, згідно укладеного договору із Державною науково-технічною бібліотекою України (ДНТБ України), відкрито доступ до електронної наукової бази Scopus.

Про базу даних Scopus на сайті науково-технічної бібліотеки ТНТУ імені Івана Пулюя.