Університет відвідали партнери з Польщі

6 березня 2018 року Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя відвідала делегація фірми «Устронянка» — відомого виробника безалкогольних напоїв у Польщі. Міжнародна співпраця університету з фірмою «Устронянка» успішно триває вже одинадцятий рік. Понад 350 студентів університету пройшли практику на заводах компанії в містах Бяла та Устронь.

Віце-президент фірми пан Павел Рубінський та директор заводу у місті Бяла пан Яцек Божек провели зустріч зі студентами університету та розповіли про порядок організації та умови практики влітку 2018 року. Студентам буде надано безоплатне житло та забезпечено якісні умови для стажування та відпочинку. Для прикладу, у 2017 році за сприяння адміністрації підприємства студенти під час практики відвідали міста Берлін та Вроцлав. Цього року на конкурсних умовах було відібрано на практику 27 студентів. Але за пропозицією фірми у 2018 році надано також додаткові місця.

МІжнародна практика на фірмі «Устронянка» надає випускникам університету важливі конкурентні переваги у місцевих та європейських працедавців, а добре володіння фаховою польською мовою дозволяє їм в подальшому продовжити навчання у польських університетах — партнерах університету за програмами академічної мобільності та подвійного диплому.

Для додаткового запису на програму практики на фірмі «Устронянка» у Польщі просимо студентів звертатись у відділ міжнародних зв’язків ТНТУ, каб. 44, корпус 2, тел. 519729.