Університет долучився до обговорення
регіонального осередку руху 4.0

30 березня 2018 року представники університету взяли участь у засіданні круглого столу щодо обговорення створення інноваційної екосистеми промислових хайтек на Прикарпатті. Захід проводився на базі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ).

Організаторами заходу виступили: Асоціація Підприємств Промислової Автоматизації України (АППАУ), ІФНТУНГ (кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем Інститут інформаційних технологій) та ТОВ «Мікрол».

За круглим столом обговорювалися питання щодо популяризації діяльності руху Індустрія 4.0 в Україні.

Регіональні осередки — Центри 4.0 є беззаперечним флагманом технологічного розвитку в світі — в тому числі й для промислової автоматизації. Відкриття їх на базі ЗВО-членів АППАУ дасть змогу стати основою для створення відповідних кластерних структур чи технологічних парків. Також такі центри можуть стати головним інструментом вирішення низки проблем щодо низького знання ринку про технології 4.0, низької довіри ринку до ЗВО — як осередків знань, підготовки кадрів та надання сервісів з навчання та R&D, низького рівня співпраці між учасниками ринку в промислових хайтек сегментах.