Конференція трудового колективу університету

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» та Статутом ТНТУ ім. І.Пулюя, розпорядженням ректора ТНТУ ім. І.Пулюя №5/13-46 від 11.04.2018 року 19 квітня 2018 року відбулося засідання конференції трудового колективу університету.

Під час відкриття конференції трудового колективу голова організаційно-статутної комісії вченої ради Ковальчук Я.О. повідомив, що статутний склад делегатів конференції становить 180 осіб. Повноваження 174 делегатів визнані мандатною комісією конференції минулого скликання. За період від минулої конференції вибуло 6 осіб зі студентського складу. На ці вакантні місця проведено дообрання делегатів на конференціях осіб, що навчаються. За реєстраційними списками на конференцію прибули та зареєструвались 142 делегати, що становить 79% від статутного складу конференції трудового колективу. Такий кількісний склад дозволив визнати конференцію правомочною та уповноваженою приймати рішення.

Очолила конференцію президія у складі ректора Яснія Петра Володимировича, голови організаційно-статутної комісії вченої ради Ковальчука Ярослава Олексійовича, директора Зборівського коледжу ТНТУ ім. І.Пулюя Баліцького Ігора Богдановича та голови студентської ради Бронецької Вікторії Вікторівни.

Учасники конференції розглянули та схвалили ряд важливих питань. Так, відповідно до порядку денного було проведено ротацію складу делегатів конференції трудового колективу (до складу делегатів конференції увійшли Бронецька В.В., Гетманюк Р.І., Городецька М.Б., Курило Д.В., Пельчер М.В., Чорний Н.А.).

У рамках другого питання, з якого доповідала голова Первинної профспілкової організації працівників університету Гарматюк О.О., учасники затвердили зміни до Колективного договору, зокрема зміни до переліку професій і посад працівників ТНТУ ім. І. Пулюя, які підпадають під дію шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу та переліку професій та посад працівників, яким за роботу в шкідливих умовах праці, відповідно до атестації робочих місць, проводиться доплата та надається додаткова відпустка. Також були внесені зміни до складу комісії університету з трудових спорів та доповнено пункт 3.1.10 розділу 3 «Соціальний захист, пільги, гарантії, відпустки».

Про одне з важливих питань цієї конференції доповів проректор з адміністративно-господарської роботи та будівництва Клепчик В.М. Йшлося про зміни, які відбулися у користуванні земельною ділянкою Технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Більшістю голосів делегати ухвалили надати згоду на припинення права постійного користування ТК ТНТУ на земельні ділянки загальною площею о,3600 га. На даному питанні робота конференції трудового колективу університету була завершена.