Семінар
«Можливості для участі українських вчених у програмі
«Горизонт 2020»

Тернопільський Національний технічний університет імені Івана Пулюя,
16 травня 2018 року

Програма
10-30 – 10-55 Реєстрація
11-00 – 11-25 «Україна в програмі «Горизонт-2020»
Валентина Андрущенко, Державний фонд фундаментальних досліджень
11-30 – 11-55 «Актуальні конкурси за напрямами «Безпечні суспільства» та «Інноваційні, інклюзивні та розумні суспільства»
Надія Ткачук, Національний університет «Києво-Могилянська академія»
12-00 – 12-25 «Європейська Рада Досліджень»
Валентина Андрущенко, Державний фонд фундаментальних досліджень
12-30 – 12-55 «Участь в програмі «Горизонт 2020» в якості експерта»
Надія Ткачук, Національний університет «Києво-Могилянська академія»
13-00 – 13-25 «Інформаційні та комунікаційні технології»
Сергій Шукаєв, професор, НТУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»