Оголошення

7 - 8 червня 2018 року на засіданнях спеціалізованої вченої ради К 58.052.03 відбудуться захисти кандидатських дисертацій із спеціальності 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини» здобувачів В.Р. Паньківа, Т.С. Дубиняка та С.З. Залуцького.

Матеріали дисертацій розміщені на сайті Університету в інституційному репозитарії ELARTU: