ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Івана Пулюя

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ НА 2009 р.

За державним замовленням і на платній основі за угодами з юридичними і фізичними особами за спеціальностями:

 • 01.02.04 — Механіка деформівного твердого тіла
 • 01.04.07 — Фізика твердого тіла
 • 01.05.02 — Математичне моделювання та обчислювальні методи
 • 05.02.01 — Матеріалознавство
 • 05.02.02 — Машинознавство
 • 05.02.08 — Технологія машинобудування
 • 05.03.01 — Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
 • 03.00.20 — Біотехнологія
 • 05.03.06 — Зварювання та споріднені процеси і технології
 • 05.05.05 — Піднімально-транспортні машини
 • 05.05.11 — Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
 • 05.05.13 — Машини та апарати хімічних виробництв
 • 05.09.07 — Світлотехніка та джерела світла
 • 05.09.12 — Напівпровідникові перетворювачі електроенергії
 • 05.13.05 — Комп’ютерні системи та компоненти
 • 05.13.07 — Автоматизація процесів керування
 • 05.18.12 — Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
 • 08.00.01 — Економічна теорія та історія економічної думки
 • 08.00.04 — Економіка та управління підприємствами

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити із спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької) в обсязі програми вищих навчальних закладів.

Заяви про прийом до аспірантури необхідно подавати на ім’я ректора університету.

У заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки (з відривом чи без відриву від виробництва), спеціальність та іноземну мову, з якої вступник повинен складати іспит:

До заяви додаються такі документи

 1. Особовий листок з обліку кадрів з фотографіями (1 шт. – 4 х 6 см. і 1 шт. 2х 3 см.);
 2. Список опублікованих наукових праць (особи, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності;
 3. Витяг з протоколу засідання ради факультету (для осіб, рекомендованих до аспірантури радою факультету безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу);
 4. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу і витяг із залікової відомості;
 5. Копію форми 2.2 (для осіб, які повністю або частково склали кандидатські іспити);
 6. Копію трудової книжки;
 7. Копію паспорта і ідентифікаційного коду;
 8. Медичну довідку (форма 086-у).

Паспорт, військовий квиток (посвідчення про прописку до призовної дільниці) та диплом про закінчення вищого навчального закладу вступник подає особисто.

Прийом заяв — з 1 по 30 вересня 2009 р.

Вступні іспити — з 1 по 30 жовтня 2009 р.

За довідками звертатися за адресою:
46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, корпус 1, кімната 213, тел. 25-57-98.