ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Івана Пулюя

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ НА 2009 р.

За державним замовленням і на платній основі за угодами з юридичними і фізичними особами за спеціальностями:

  • 01.02.04 — Механіка деформівного твердого тіла
  • 05.03.01 — Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
  • 05.05.05 — Піднімально-транспортні машини
  • 05.09.12 — Напівпровідникові перетворювачі електроенергії
  • 05.05.11 — Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
  • 08.00.01 — Економічна теорія та історія економічної думки

Прийом заяв – з 1 по 30 листопада 2009 р.

За довідками звертатися за адресою:
46001, м. Тернопіль, вул.Руська, 56, корпус 1, кімната 213, тел. 25-57-98.