Акредитація спеціальності

З 24 по 26 травня 2018 року в університеті проведена акредитаційна експертиза підготовки здобувачів вищої освіти напряму 6.030504 «Економіка підприємства» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи