Акредитація спеціальності

З 30 травня по 1 червня в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя була проведена акредитаційна експертиза підготовки здобувачів вищої освіти напряму 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» галузі знань 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції».

Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами акредитаційної експертизи